Αγρυπνία για τους κρατούμενους αξιωματικούς από την Ι. Μ. Θεσσαλονίκης

Προσκαλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Θεσσαλονίκης σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς πρὸς τὸν Δωρεοδότη ἅγιο Θεὸ μὲ κύριο αἴτημα, πρῶτον νὰ διατηρηθῇ γιὰ πάντα ἡ μεγάλη δωρεὰ τῆς ΕΙΡΗΝΗΣ στὴν πατρίδα μας καὶ στὴν περιοχὴ μας, καὶ δεύτερον νὰ ἀποδοθῇ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς ἄδικης κρατήσεως ἑνὸς ἀξιωματικοῦ καὶ ἑνὸς ὑπαξιωματικοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους μας, ὅτι ἀπὸ τῆς 1η ς Μαρτίου 2018 καὶ κάτω ἀπὸ ἀδιευκρίνιστες ἐν πολλοῖς συνθῆκες, συνελήφθησαν ὑπὸ τῆς τουρκικῆς χωροφυλακῆς, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκτελέσεως τῆς ὑπηρε- σίας τους, ὁ Ἀνθυπολοχαγός (ΜΧ) Ἄγγελος Μητρετώδης καὶ ὁ Λοχίας ΕΠ.ΟΠ. (Σκαπανέας ΜΧ) Δημήτριος Κούκλατζης, οἱ ὁποίοι ἔκτοτε, κρατοῦνται ἀδίκως καὶ ἄνευ κατηγορητηρίου σὲ φυλακὲς ὑψίστης ἀσφαλείας τῆς Ἀνδριανουπόλεως.

Ἀποφασίσαμε, λοιπὸν, κατόπιν παρακλήσεως τῶν 22 Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς πόλεώς μας, νὰ τελέσουμε Ἱερὰ Ἀγρυπνία τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας 28ης Μαΐου πρὸς τὴν Τρίτη 29 η Μαΐου 2018, καὶ ἀπὸ ὥρα 09.30 μ.μ. ἔως ὥρας 01.00 π.μ., μὲ εἰδικὸ προσευχητικὸ αἴτημα, τὴν παράκληση πρὸς τὸν ἅγιο Θεὸ καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν ἄμεση ἀπελευθέρωση τῶν δύο στελεχῶν τοῦ Στρατοῦ μας.

Ἐπίσης, συνεχίζοντες τὴν παράδοση, εἰς τὸ τἐλος τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τελεσουμε ἐπιμνημόσυνη δέηση εἰς μνήμην τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, 2 ὁ ὁποῖος τὴν 29η Μαΐου 1453 ἐφονεύθη μαχόμενος καὶ ἀνθιστάμενος ἡρωϊκῶς στοὺς ἐπιδρομεῖς καὶ ἐπιδόξους κατακτητ ὲς τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων. Μετὰ τοῦ ἡρωϊκοῦ καὶ μάρτυρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ἔπεσαν ὑπερασπιζόμενοι τὴν ἔνδοξη Πρωτεύουσα ἀξιωματοῦχοι καὶ ἄνδρες, ἱερὸς κλῆρος καὶ λαὸς πολύς.

Τὸ μνημόσυνο τελεῖται ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἡρω – ϊκοῦ χριστιανοῦ αὐτοκράτορος καὶ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν πάντων τῶν μετ’ αὐτοῦ πεσόντων. Προσκαλεῖσθε ὅλοι νὰ συμμετάσχετε στὴν εἰρηνικὴ καὶ πνευ- ματικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin