Επιτροπή του Οικ. Πατριαρχείου για το Ουκρανικό ζήτημα στην Ι. Σύνοδο (ΦΩΤΟ)

Τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ἐπισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐ­πι­τροπή ἐκ μέ­ρους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χείου, ἀπο­τε­λου­μένη ὑπό τῶν Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τῶν Γέ­ρον­τος Περ­γά­μου κ. Ἰ­ω­άν­νου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρ­νης κ. Βαρ­θο­λο­μαίου, προκειμένου νά ἐνημερώσει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ ἐν ἐξελίξει Οὐκρανικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ζητήματος.

Παρέστησαν ἐπίσης ἐκ μέρους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ Σεβασμιώτατος Μη­τρο­πο­λί­της Νέας Σμύρ­νης κ. Συ­μεών, ἐκ μέ­ρους τῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Δο­γμα­τι­κῶν καί Νο­μο­κα­νο­νι­κῶν Ζη­τη­μά­των ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ὀ­ρε­στι­ά­δος καί Σου­φλίου κ. Δα­μα­σκη­νός καί  ἐκ μέ­ρους τῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Δι­ορ­θο­δό­ξων καί Δι­α­χρι­στι­α­νι­κῶν Ζη­τη­μά­των ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τρι­ά­δος καί Ἁλ­μυ­ροῦ κ. Ἰ­γνά­τιος.

Φωτο: Χρήστος Μπόνης

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin