Ο Οικ. Πατριάρχης συμπαρίσταται στον Γ. Μπουτάρη

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε μήνυμα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τόν Δήμαρχον Θεσσαλονίκης Ἐντιμότατον κ. Ἰωάννην Μπουτάρην ἐπί τῇ κατ’ αὐτοῦ ἀπαραδέκτῳ καί καταδικαστέᾳ ἐπιθέσει.

 

Φως Φαναρίου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin