Το Μήνυμα Εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου Κυριανουπόλεως (ΦΩΤΟ)

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 5ης /18ης Μαΐου 2018, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χώραν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Κυριακουπόλεως καί τῆς χειροτονίας αὐτοῦ εἰς Ἀρχιερέα εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν ἑπομένην, πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 6ης /19ης Μαΐου 2018.

Τό Μήνυμα ἐτελέσθη συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον ὁρίζει τήν ὑπογραφήν τῶν ψηφισάντων τόν ἐκλεγέντα εἰς τόν Κώδικα τῶν Ὑπομνημάτων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Τόν ἐκλεγέντα ἐτίμησαν διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τό Μήνυμα μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὁ ἀδελφός καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ, καί μέλη τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου ἐξ Ἰορδανίας, εἰς τό ὁποῖον οὗτος ἀπό ἐτῶν διηκόνει.

Μετά τό Μήνυμα ἠκολούθησε ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Εκ του Πατριαρχείου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin