Μήνυμα του Μητροπολίτη Σταγών για τους διαγωνιζομένους των Πανελληνίων
2 Ιουνίου 2018 Κοινοποιήστε

Μήνυμα του Μητροπολίτη Σταγών για τους διαγωνιζομένους των Πανελληνίων

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἔφθασε ὁ καιρὸς ποὺ καλεῖσθε ν᾿ ἀποτυπώσετε σὲ μιὰ κόλλα χαρτὶ ὅλους τοὺς ἀγῶνες τῆς μελέτης καὶ τῆς προσπάθειας ποὺ καταβάλατε ὅλον τὸν παρελθόντα σχολικὸ χρόνο.

Ἡ ἀγωνία καὶ τὸ ἄγχος ,ποὺ ἴσως κυριέβουν τοὺς περισσότερους ἀπὸ σᾶς, εἶναι δικαιολογημένα. Ὅμως νὰ γνωρίζετε καὶ νὰ εἶστε ἀπολύτως βέβαιοι, ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ «ἀπ᾿ ἔξω» τοῦτες τὶς δύσκολες γιὰ σᾶς ὥρες, Γονεῖς, Καθηγητές, Μητροπολίτης, Ἱερεῖς, Μοναχοί, Φίλοι…. ὅλοι συμπάσχουμε μαζί σας καὶ εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε ἀπὸ καρδιᾶς, ὥστε τὸ ἄγχος καὶ ἡ ἀγωνία νὰ ἐπιδράσουν θετικὰ καὶ νὰ μετατραποῦν σὲ αὐξημένη ἀντίληψη καὶ ἐτοιμότητα γιὰ νὰ διαχειριστεῖτε σωστὰ καὶ νὰ ἀντιμετωπίσετε μὲ ἐπιτυχία ὅτι σᾶς ζητηθεῖ.

Καλὴ ἐπιτυχία, ὁ Θεὸς νὰ σᾶς φωτίζει

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Σταγῶνκαὶ Μετεώρων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Εκτύπωση