Επιστολή του Μητροπολίτη Κονίτσης προς τους δύο Έλληνες Στρατιωτικούς
18 Ιουλίου 2018 Κοινοποιήστε

Επιστολή του Μητροπολίτη Κονίτσης προς τους δύο Έλληνες Στρατιωτικούς

Κυρίους
Άγγελον Μητρετώδην και Δημήτρην Κούκλατζην
Εις ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΝ

Αγαπητά μου αλύγιστα Ελληνόπουλα αδέλφια μου Άγγελε και Δημήτρη,

Σας γράφω δια τρίτην ήδη φοράν. Και σας γράφω με χαράν, διότι πληροφορούμαι ότι, παρά την συνεχιζομένην δοκιμασίαν σας, το ηθικόν σας παραμένει ακμαίον.

Πρέπει δε να γνωρίζετε, πως ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός προσεύχεται δια σας. Μαζί του, ταπεινώς, και εγώ ικετεύω τον Κύριον να σας στηρίζη, να σας ενδυναμώνη και να σας ευλογή, να σας χαρίζη δε και την χριστιανικήν υπομονήν, αφού Εκείνος μας βεβαιώνει ότι: «ο υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται» (Μαρκ. ιγ 13).

Από την ακριτικήν Κόνιτσαν, η οποία με την θρυλικήν «Μάχην της Κονίτσης» (25.12.1947 – 3.1.1948) έσωσε την τιμήν και την ακεραιότητα της Ελλάδος, σας γράφω αυτάς τας ολίγας σκέψεις με πολλήν χριστιανικήν αγάπην. Προσεύχεσθε, λοιπόν, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος είναι μαζί σας. Και όλοι αναμένομεν εναγωνίως το τέλος της δοκιμασίας σας, το οποίον δεν θα βραδύνη να έλθη.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και με πολλήν εν Χριστώ αγάπην.

 

Ο Μητροπολίτης

† Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέας

Εκτύπωση