Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ι. Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου
30 Αυγούστου 2018 Κοινοποιήστε

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ι. Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 30 Αὐγούστου, ὁ Ὄρθρος ἄρχισε στίς 7.00 π.μ., ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος καί προέστη τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας πού ἀκολούθησε, καί ἡ ὁποία τελέστηκε μέ τή δέουσα ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί μυσταγωγία σέ ἕνα κατάμεστο ἀπό πιστούς Ναό.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς εἶπε «ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε τῆς Τριάδος ὁ πρόμαχος. Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος, πού τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἀπό τήν πόλη τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, διασώζεται ὡς ὁ πρόμαχος, ὁ μαχητής τῆς πρώτης γραμμῆς, ὁ μαχητής τῆς ὑπεράσπισης τοῦ τριαδολογικοῦ δόγματος, τοῦ δόγματος πού ἀντιμαχόταν μέ κάθε τρόπο ὁ Ἄρειος.

Τί εἶναι ὅμως τό δόγμα; Καί γιά ποιό λόγο εἶναι σημαντική ἡ ὑπεράσπισή του; Δόγματα γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι οἱ σύντομες διατυπώσεις πού ἀπαντοῦν σέ ἐρωτήματα γιά τό ποιός εἶναι ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος, ἡ κτίση, τό περιβάλλον. Δίνουν ἀπαντήσεις στό τί εἶναι ἀγάπη, θάνατος, πλησίον κ.λπ. Ἀναφέρονται δηλαδή σέ θεμελιώδη καί πρωτεύοντα ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ὄχι σέ δευτερεύοντα ζητήματα κοινωνικοῦ βίου.

Ὅλα τά δόγματα περιέχονται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, πού λίγο πρίν ψελλίσαμε ὅλοι. Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀναφέρεται στά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, περιγράφεται ἡ σχέση πού ἔχουν μεταξύ τους, καθώς καί μέσα ἀπό τό χριστολογικό δόγμα καί τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου καθορίζεται ἡ σχέση τῶν τριῶν προσώπων μέ τό περιβάλλον, τήν κτίση καί τόν ἄνθρωπο. Καταλήγει μέ τήν προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Ὅμως ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει τά δόγματα μόνο γιά νά τά γνωρίζουμε, νά τά ἀποστηθίζουμε, νά τά ξέρουμε ἤ καί νά τά γράφουμε ἀκόμα. Τό δόγμα ἔχει σωτηριολογική διάσταση, πρωτίστως, περιεχόμενο καί χαρακτήρα. Δέν διατυπώνει συνταγές πνευματικῆς ἀνάπτυξης ἀλλά περιγράφει ἕνα τρόπο ζωῆς στόν ὁποῖο ἐμπλέκονται κατά τρόπο σωτηριώδη Θεός, ἄνθρωπος καί κτίση.

Ἄγγίζει τήν ἴδια μας τήν ὕπαρξη ἡ σωτηριολογική διάσταση τῶν δογμάτων, ἀρκεῖ ὁ τρόπος ἑρμηνείας τους νά εἶναι ὁ ὀρθός. Καί ὁ τρόπος ἑρμηνείας ἔχει νά κάνει μέ τόν τρόπο πού καταλαβαίνουμε τόν Θεό. Ἀντανακλᾶται παντοῦ, ἀκόμα καί μέσα ἀπό τίς πρόσφατες καί καταστροφικές πυρκαγιές πού κατέστρεψαν γιά μιά ἀκόμη φορά τήν Ἀττική καί συγκλόνισαν το πανελλήνιο μέ τίς ἀπώλειες δεκάδων ἀνθρώπινων ζωῶν.

Ἀντανακλᾶται ἐπίσης στίς μεταξύ τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σχέσεις, στίς σχέσεις μας μέ τίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες, μέ τήν Πολιτεία, μέ τόν κόσμο, τόν πρόσφυγα, τόν ξένο, τόν μετανάστη, τούς ἀλλόθρησκους. Ἄν κάποιος ἀντιλαμβάνεται τή σχέση του μέ τόν Θεό μέ βάση τόν ἑαυτό του, τότε αὐτός ζεῖ μόνο βιολογικά καί ὄχι ἐκκλησιαστικά.

Ἔτσι ἀντιλαμβανόταν τά δόγματα καί ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος· ὄχι μέσα ἀπό τό πρίσμα τοῦ ἑαυτοῦ του ἀλλά μέσα ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί διαμέσου τοῦ θεανθρώπου Κυρίου μας. Ἄς μποῦμε στόν κόπο νά διαβάσουμε τήν πρός Διόγνητον Ἐπιστολή τοῦ 2ου αἰῶνος μ.Χ. Ἐκεῖ θά δοῦμε πῶς οἱ πρώτοι χριστιανοί ἀντιλαμβάνονταν τόν κόσμο γύρω τους καί πῶς προσέγγιζαν τόν Θεό, κάτι πού ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος φαίνεται πώς γνωρίζει καλύτερα ἀπό ὅλους μας».

Στό τέλος τοῦ κηρύγματος ὁ Σεβ. Μαρωνείας εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών γιά τήν πρόσκλησή του νά παραστεῖ στήν Πανήγυρη καί νά προστεῖ τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Κατά τήν ἀπόλυση ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀπηύθηνε θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους, τούς τοπικούς ἄρχοντες, τούς πιστούς πού παρευρέθηκαν στίς ἀκολουθίες τῆς Πανηγύρεως, ἀλλά πρωτίστως θερμές εὐχαριστίες ἀπηύθυνε στούς δύο Σεβασμ. ἀδελφούς του, τόν Σεβασμ. Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Πάντελεήμονα καί τόν Σεβασμ. Μάνης κ. Χρυσόστομο γιά τόν φιλόθεο κόπο πού κατέβαλαν γιά νά παρευρεθοῦν στήν Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου. Τούς εὐχήθηκε νά τούς στηρίζει ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος στό ἱεραποστολικό ἔργο, ἐκεῖ πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τούς ἔταξε νά ποιμαίνουν τό θεοφιλές ποίμνιό Του.

 

Ι. Μ. Νέας Σμύρνης

Εκτύπωση