Πρόγραμμα Ονομαστηρίων Μητροπολίτη Μαντινείας Αλεξάνδρου
25 Αυγούστου 2018 Κοινοποιήστε

Πρόγραμμα Ονομαστηρίων Μητροπολίτη Μαντινείας Αλεξάνδρου

Γνωρίζομεν πρός τόν φιλόχριστον Λαόν τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅτι τήν 30ην Αὐγούστου 2018, ἑορτή τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἄγει τά Ὀνομαστήριά του ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς θά τελέση Ἑσπερινόν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Κάτω Ἀσέας καί τήν ἐπαύριον κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς θά τελέση τήν θείαν Λειτουργίαν στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πάπαρι Μαντινείας, τόπον τῆς  γεννήσεώς του.

Εκ της Μητροπόλεως
Εκτύπωση