“Προσβάσεις Β’” του Κωνσταντίνου Ε. Παπαπέτρου
Κοινοποιήστε

“Προσβάσεις Β’” του Κωνσταντίνου Ε. Παπαπέτρου

Του Ιωάννη Π. Μπουγά, Θεολόγου

11 έτη μετά από την κοίμηση (22-9-2007) του Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Ευαγγέλου Παπαπέτρου κυκλοφόρησε βιβλίο του με τίτλο: « ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ Β’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ».

Ο Κωνσταντίνος Παπαπέτρου διετέλεσε Καθηγητής της Απολογητικής και της Εγκυκλοπαιδείας της Θεολογίας και έγινε είναι γνωστός στον θεολογικό κόσμο της Ελλάδος και του εξωτερικού για « την πληθωρική του προσωπικότητα, την ευρύτητα των γνώσεων του, την ευχέρεια στον χειρισμό του λόγου, την άνεση και την σιγουριά στον διάλογο και την αντιπαράθεση, το κέφι και το πάθος για την δουλειά του, την αγάπη του για την ακαδημαϊκή διδασκαλία, και τους φοιτητές του, το ιδιότυπο ή ίσως και «ιδιότροπο» χιούμορ του». ( Γεώργιος Παπαδόπουλος στο: «Κοινωνία» Δελτίο της Π.Ε.Θ. Απρίλιος- Ιούνιος 2008 σελ. 211-213).

Είναι γνωστός παγκοσμίως για τα βιβλία του: Η ουσία της Θεολογίας, Είναι η Θεολογία επιστήμη ; Η ορθόδοξος απολογητική εις την εποχή μας, ΠροσβάσειςΖητήματα απολογητικής θεολογίας και φιλοσοφικής κριτικής του καιρού μας και αρκετά άλλα, τα οποία μελέτησαν και μελετούν μέχρι σήμερα εκατοντάδες θεολόγοι και άλλοι αναζητητές τού Θεού.

Στο νέο βιβλίο του που κυκλοφόρησε προσφάτως « υπό τον τίτλο Προσβάσεις Β’ Ζητήματα απολογητικής κριτικής του καιρού μας έχουν συγκεντρωθεί: ανέκδοτα μελετήματα του μακαριστού Καθηγητού Κωνσταντίνου Ε. Παπαπέτρου, καθώς και άλλα, τα οποία δημοσιεύθηκαν μεν σε διάφορα έντυπα, κατέστησε όμως προϊόντως του χρόνου η μη συμπερίληψή τους στο πρώτο τόμο των “Προσβάσεων” λίαν δυσεύρετα».

Μεταξύ των 20 νεοκυκλοφορησάντων κειμένων του Κωνσταντίνου Παπαπέτρου είναι και τα εξής: Περί την φαινομενολογίαν της συντηρητικής νοοτροπίας (αδημοσίευτο), Περί ορθοδοξίας (αδημοσίευτο), Η θεολογία μεταξύ του ενδοκοσμικού και του υπερβατικού (αδημοσίευτο), Η Ηθική ως αυθυπέρβασις του ανθρώπου (αδημοσίευτο), Ο Σταυρωμένος Δάσκαλος (αδημοσίευτο).

Πάντοτε είναι επίκαιρος ο λόγος του Παπαπέτρου, όπως πάντοτε η ζωή του χριστιανού είναι ζωή εν κινήσει. «Η εσχατολογική προοπτική της χριστιανικής ζωής καλεί εις έντονον ενεργητικότητα. Ο ορθόδοξος δεν καθεύδει επί του επιτευχθέντος αλλά αγωνίζεται διά νέα επιτεύγματα. Ο αγών του είναι αγών διά το νέον η ζωή του είναι πορεία προς προϋπάντησιν τού προς αυτόν ερχομένου Θεού».

Ο λόγος του σπουδαίου αυτού Ακαδημαϊκού Διδασκάλου δίνει απάντηση σε «δήθεν» χριστιανούς διδάσκοντας ότι η θεολογία είναι οικουμενική και υπάρχει σε όλες τις Εκκλησίες ως αλήθεια ζωής. « Η οικουμενική θεολογία, δηλαδή η μια αλήθεια της πίστεως, δεν είναι ομοιομορφία, αλλ’ είναι η κοινή αλήθεια της ζωής, η οποία υπάρχει εις τας διαφόρους Εκκλησίας και ομολογίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών η οιωνδήποτε άλλων « ορατών» συνόρων. Η αλήθεια αύτη υπάρχει εις τον κόσμον ως η αυθεντική ζωή αυτού, διατρέχουσα ολόκληρον την ιστορίαν και τελειουμένη εν τοις εσχάτοις».

Οι εκατοντάδες φοιτητές του, με το βιβλίο αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν και πάλι με τα γραφόμενα ενός εκ των μεγαλυτέρων θεραπόντων της θεολογικής επιστήμης του καιρού μας και να διδαχθούν ότι: Ο εχθρός ευρίσκεται όπου η ιερά υπόθεσις της επιστήμης χρησιμοποιείται απλώς και μόνον ως μέσον δι’ επαγγελματικήν καριέραν, εκεί, όπου τα βιβλία γράφονται προς χάριν ορισμένων κοινωνικών τίτλων και των αντιστοίχων απολαυών εκ των δημοσίων ταμείων».

Το βιβλίο αυτό είναι ιδιωτική έκδοση και δεν διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.

Εκτύπωση