Μαντινείας: “Να μην λείψει κανείς από το Συλλαλητήριο για την Μακεδονία”

Προς

Τον ιερόν Κλήρον και τον ευσεβή Λαόν τής Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Γνωστόν πρός πάντας ὑμᾶς τυγχάνει ὅτι μέ τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τῆς ὁποίας ἐπίκειται ἡ ὑπογραφή διακυβεύεται τό μέλλον τῆς Πατρίδος καί κινδυνεύει ἡ ἀκεραιότης τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ἀπεμπόλησιν τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας.

Διά τήν μή ὑπογραφήν καί ἐπικύρωσιν τῆς συμφωνίας αὐτῆς ἀπό τούς Ἕλληνες Βουλευτάς πραγματοποιεῖται την Κυριακήν, 20 Ἰανουαρίου 2019 τό μεσημέρι, στήν πλατεία Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν, Πανελλήνιον Συλλαλητήριον διά νά ἀκουσθῆ ἡ φωνή τοῦ Λαοῦ καί νά ἐπέλθη ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ.

Στό Συλλαλητήριο αὐτό πρέπει νά λάβωμε μέρος ὅλοι καί νά μή λείψη κανένας διά νά διακηρύξωμε ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική καί δέν ἀπεμπολοῦμε τά δικαιώματά μας ἀπ’ αὐτήν.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin