Ὁ Πρέσβης τῆς Oὐκρανίας στόν Μητροπολίτη Πατρῶν
26 Φεβρουαρίου 2019 Κοινοποιήστε

Ὁ Πρέσβης τῆς Oὐκρανίας στόν Μητροπολίτη Πατρῶν

 Τὴν Κυριακὴ τὸ ἀπόγευμα, 24.2.2019, ὁ Πρέσβης τῆς Oὐκρανίας στήν Ἑλλάδα κ. Σέργκι Σουτένκο, εὑρέθη στήν Πάτρα γιά κοινωνικές ὑποχρεώσεις καί ἐπεσκέφθη τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, στὸ Ἐπισκοπεῖο τῶν Πατρῶν, ὃπου ἒγινε δεκτός μέ ἀγάπη καί συνεζητήσαν  θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.

        Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Πρέσβη, τοῦ εὐχήθηκε κάθε εὐλογία παρὰ Κυρίου καὶ τοῦ προσέφερε μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

        Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ξενάγησε τόν κ. Πρέσβη τὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου προσκύνησε τήν ἁγία Κάρα καί τόν Σταυρό τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί τόν τάφο τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου, στόν παλαιό Ναό τοῦ Ἁγίου.

Ι. Μ. Πατρών

Εκτύπωση