Ανακοινωθέν τακτικής συνεδρίας της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου
7 Φεβρουαρίου 2019 Κοινοποιήστε

Ανακοινωθέν τακτικής συνεδρίας της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, στὴν πρώτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς εἰς τοὺς Διορθοδόξους, Διαχριστιανικοὺς καὶ Διαθρησκειακοὺς διαλόγους Ἀρχιερεῖς, γιὰ τὴ συμμετοχή τους στοὺς ὡς ἄνω διαλόγους. Ἔγινε συζήτηση ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων καὶ ἐλήφθησαν σχετικὲς ἀποφάσεις.

2) Ἀντάλλαξε ἀπόψεις γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἡ συζήτηση τοῦ ὁποίου θὰ συνεχισθεῖ σὲ ἔκτακτη συνεδρία της, τὴ Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019.

Εκκλησία Κύπρου

Εκτύπωση