Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών
18 Φεβρουαρίου 2019 Κοινοποιήστε

Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών

Τήν Κυριακή 17.2.2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Πατρῶν μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 10 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας, τῇ συμμετοχῇ πλήθους Λαοῦ.

          Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στόν Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί στήν μεγάλη ἀξία τῆς ταπεινώσεως γιά τήν πνευματική μας ζωή, ἐνῶ ἒκαμε ἰδιαίτερη ἀναφορά μέ λόγους συγκινητικούς, στήν ἐπέτειο τῶν 10 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας.

        Μεταξύ τῶν ἂλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εὐχαρίστησε ὅλους, ὅσοι παντοιοτρόπως ἐκοπίασαν  γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος Ναός πού θεμελίωσε ὅταν κατεστάθη Μητροπολίτης  Πατρῶν καί μέ τίς προσπάθειες τοῦ ὁποίου ἱδρύθη ὡς Ἐνοριακός Ναός.

          Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε Εὐεργετήριο Γράμμα

α) στόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτ. π. Σωτήριο Γαλάνη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πρῶτος Πρόεδρος τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐπαινέσας αὐτόν γιά τήν καλλίκαρπη διακονία του στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου καί ἰδιαιτέρως στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί

β) στόν κ. Ἀνδρέα Καράβολα, πρ. Δήμαρχο Πατρέων, ὁ  ὁποῖος ἐξησφάλισε τό οἰκόπεδο ἐπί τοῦ ὁποίου ἐκτίσθη ὁ Ἱερός Ναός καί μέ πρόταση τοῦ ἰδίου καί ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

          Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε πατρικά τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Παναγιώτη Θωμᾶ, γιά τήν ἐργασία του καί τήν ἐν γένει δραστηριότητά του στό γεώργιο τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί ὃλους τούς συνεργάτας του στό πνευματικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἒργο τῆς Ἐνορίας.

I. Μ. Πατρών

Εκτύπωση