Η Μητρόπολη Φθιώτιδος προσλαμβάνει χοροδιδασκάλους
14 Φεβρουαρίου 2019 Κοινοποιήστε

Η Μητρόπολη Φθιώτιδος προσλαμβάνει χοροδιδασκάλους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Θέμα: Πρόσληψη Χοροδιδασκάλων

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος προσκαλεῖ τούς ἔχοντας τά κατάλληλα προσόντα γιά νά διδάξουν παραδοσιακούς χορούς στή Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, νά ὑποβάλλουν στή Γραμματεία τῆς Μητροπόλεως (ὁδός Ἀγράφων καί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας) τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά (Αἴτηση, Βιογραφικό, Ὑπεύθυνη Δήλωση) ἐντός προθεσμίας 15 ἡμερῶν, ἤτοι μέχρι καί τήν 1η Μαρτίου 2019.

Ἀπαραίτητη προϋπόθεση θεωρεῖται νά μήν ἀσκοῦν παράλληλο ἰδιωτικό ἔργο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εκτύπωση