Νέο Δ.Σ. στο Ταμείο αλληλοβοήθειας Κληρικών της Ι.Μ. Μεσσηνίας
26 Φεβρουαρίου 2019 Κοινοποιήστε

Νέο Δ.Σ. στο Ταμείο αλληλοβοήθειας Κληρικών της Ι.Μ. Μεσσηνίας

Συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του για την περίοδο από 11-2-2019 έως και την 10-2-2021, το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αλληλοβοήθειας Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, με ημερήσια διάταξη τη συγκρότηση σε σώμα και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης του σωματείου.

Κατόπιν νομίμου απαρτίας και μυστικής ψηφοφορίας προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο :

Πρόεδρος Οικονόμος Κων/νος Ανδριόπου­λος, Αντι­πρόε­δρος Πρωτοπρ. Γρηγόριος Λιβέρης, Γενικός Γραμματέα Ιερέας Χρήστος Δουβαράς, Ταμίας Ιερέας Χρή­στος  Αδαμόπουλος, καί Μέλη οι Πρωτοπρ. Ανδρέας Ζάννης, Πρωτοπρ. Σωτήριος Τζαϊλέας και Ιερέας Γεώργιος Κολοκάθης.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος συνε­χά­ρη τα μέλη του νέου Συμβουλίου και  τους ευχήθηκε δύναμη και κάθε επιτυχία στα καθήκοντά τους.
I. M. Μεσσηνίας

Εκτύπωση