Ψηφιοποίηση χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ρουσσάνου
6 Φεβρουαρίου 2019 Κοινοποιήστε

Ψηφιοποίηση χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ρουσσάνου

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας σε συνεργασία με τη Μονή Ρουσσάνου και το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, ξεκινά το Φεβρουάριο την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση, διαχείριση και καταλογογράφηση της συλλογής χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ρουσσάνου».

Αυτή η απόφαση της Βιβλιοθήκης στηρίχθηκε στην πεποιήθηση, πως με το έργο αυτό στηρίζει την ελληνική παράδοση και συμβάλλει στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς παγκοσμίως.

stagonnews.gr

Εκτύπωση