Στον Μητροπολίτη Μαρωνείας ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού
19 Φεβρουαρίου 2019 Κοινοποιήστε

Στον Μητροπολίτη Μαρωνείας ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 19ης Φεβρουαρίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέξατο στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν τοῦ νέου Διοικητοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ μέ ἕδραν τήν Ξάνθην, Ἀντιστρατήγου Χαραλάμπους Λαλούση, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Ταξιάρχου Γεωργίου Χατζηγεωργίου, Διοικητοῦ τῆς 29ης Τ.Θ.Ταξιαρχίας καί Ἀνωτάτου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Κομοτηνῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν Στρατηγόν διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψίν του καί τόν ἐνημέρωσε διά τά φλέγοντα ζητήματα τῆς εὐαισθήτου καί ἀκριτικῆς περιοχῆς, τά ὁποῖα ἀσφαλῶς γνωρίζει ἀπό τήν διακονίαν του στήν XVI Μεραρχίαν Πεζικοῦ ἐν Διδυμοτείχῳ κατά τήν περίοδον 2016-2017, καθώς καί διά τίς δραστηριότητες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ τοῦ εὐχήθηκε τήν ἄνωθεν δύναμιν πρός ἐπιτυχῆ συνέχισιν τοῦ εὐθυνοφόρου καί πολυσχιδοῦς ἔργου του.

Ἀκολούθως, ὁ Στρατηγός εὐχαρίστησε μέ τήν σειράν του τόν Μητροπολίτην μας κ. Παντελεήμονα διά τήν δοχήν καί τόν ἐπληροφόρησε διά τήν προσωπικήν του διάθεσιν καί σύμπαντος τοῦ Δ΄ Σώματος ὑπισχνούμενος συμπαράστασιν στό ὅλο ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.

Ι. Μ. Μαρωνείας

Εκτύπωση