Σερρών: «Ο ρόλος της δικαιοσύνης και των λειτουργών της είναι ουσιαστικός»
20 Απριλίου 2019 Κοινοποιήστε

Σερρών: «Ο ρόλος της δικαιοσύνης και των λειτουργών της είναι ουσιαστικός»

Παρουσία του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, η έναρξη του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υπό τον τίτλο: «Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη νέα εποχή», κατόπιν πρωτοβουλίας της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών και των Προέδρων αυτών κ. Δ. Βερβεσού και κ. Π. Καρίπογλου.

Συγκεκριμένως, σήμερα 19 Απριλίου 2019, στις 6:00 το  απόγευμα, στο κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» του Τ.Ε.Ι. Σερρών, κηρύχθηκε υπό του Εξοχωτάτου Προέδρου κ. Πρ. Παυλοπούλου, η επίσημη έναρξη του εν λόγω επιστημονικού Σενεδρίου, το  οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το συνέδριο ελάμπρυναν με την όλως τιμητική τους παρουσία, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Βουλευτές, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Β. Πέππας, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Κ. Χαλκιάς, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Ι. Μωϋσιάδης, ο Δήμαρχος Σερραίων κ. Π. Αγγελίδης, Πρόεδροι Δικαστικών και Δικηγορικών Συλλόγων και Ενώσεων Εισαγγελέων της Χώρας και μεγάλο πλήθος κόσμου.

Στον σύντομο και εγκάρδιο χαιρετισμό του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, μεταξύ άλλων τόνισε και τα εξής: «ευχόμεθα από καρδίας την εξ ύψους ευλογίαν στους εκλεκτούς διοργανωτές και στους εντιμοτάτους συ­νέδρους, τους οποίους εγκαρδίως καλω­σορίζουμε στην  Μακεδονία και στην όμορφη πόλη των Σερρών με την πλούσια ιστορία, το απαράμιλλο φυσικό κάλλος, τον λαμπρό πολιτισμό και κυρίως τους ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους. Ευχόμεθα σε όλους σας ευχάριστη διαμονή και πλούσια καρποφορία στο σπουδαίο έργο σας. Στο νέο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, αξιακό και οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται σήμερα, με ή χω­ρὶς την συμ­με­το­χὴ ή συγ­κα­τά­θε­σή μας, η ανάγκη διασφαλίσεως της ακεραιότητος και της α­ξί­ας του ανθρώπου ως συνόλου, η προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου ως εικόνος του Θεού, η διαφύλαξη των ύψι­στων αγαθών της δημοκρατίας, της δι­και­ο­σύ­νης, της ισο­νο­μί­ας, της ελευθερίας, της κοινωνικής ειρήνης και ευστάθειας, η υι­ο­θέ­τη­ση των θεσμικών εκεί­νων δικλείδων ασφαλείας, που θα υπηρετούν την ανθρώ­πινη κοινωνία, προστατεύοντας τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολι­τών, θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες σε μία ευ­νο­μού­με­νη πο­λι­τεί­α. Ό­λοι αν­τι­λαμ­βα­νό­με­θα ό­τι σ’ αυτὴ τη νέ­α ε­πο­χὴ, ο ρό­λος της δι­και­ο­σύ­νης και των λει­τουρ­γών της, εί­ναι ου­σι­α­στι­κὸς και κο­ρυ­φαί­ος. Αφού για άλλη μία φορά σας ευχαριστήσω θερμώς για την ευγενική σας πρόσκληση και ευχηθώ πλού­σιον τον επιστημονικόν αμητόν του Συνεδρίου σας, επιθυμώ να επισφραγίσω τον χαιρετισμό μου με τους παρακάτω τόσο επίκαιρους, δυνατούς και διδακτικούς για όλους μας λόγους του προφήτου Μιχαίου: «Σου αναγγέλθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό και τι Θεός ζητάει από σένα. Τίποτε άλλο, παρά δικαιοσύνη και αγάπη να εξασκείς και να πορεύεσαι ταπεινόφρονα προς τον Θεό σου»! (Μιχαίας, 6, 8). 

Ακολούθως, οι νομικοί κ. Ευάγγ. Σταμκόπουλος, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης και κ. Β. Καρκατζούνης, Δικηγόρος Αθηνών, με αρτιότητα, πληρότητα, γλαφυρό αλλά και επιστημονικώς τεκμηριωμένο τρόπο, ανέπτυξαν στο πολυπληθές ακροατήριο τις εισηγήσεις τους: α) Αναδρομή στο 13ο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (3-6 Ιουλίου 1997, Θεσσαλονίκη) και β) «Artificial Intelligence» (τεχνητή νοημοσύνη – ρομποτική) και σύγχρονη δικηγορία, αντιστοίχως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η φιλοξενία στην πόλη των Σερρών ενός τόσο σημαντικού Επιστη­μονικού Συνεδρίου, που τελεί μάλιστα υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά το διάστημα από 19 έως 22 Απριλίου 2019, ενισχύει την πνευματική, επιστημονική και πολιτιστική ζωή του τόπου και προσφέρει την δυνατότητα για γόνιμο προβλη­ματισμό και διάλογο στον πνευματικό και νομικό κό­σμο της Χώρας μας.

I. M. Σερρών

Εκτύπωση