Κυριακή των Μυροφόρων στην Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
14 Μαΐου 2019 Κοινοποιήστε

Κυριακή των Μυροφόρων στην Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Τὴν Κυριακὴ 12η Μαΐου 2019, Γ΄ Κυριακὴ ἀπὸ τὸ Πάσχα, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὶς ἁγίες Μυροφόρες Γυναίκες, τὸν ἅγιο Ἰωσὴφ τὸν ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν νυκτερινὸ μαθητή, ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης ἑορτάζει τιμητικῶς καὶ πανηγυρίζει λατρευτικῶς τὴν Σύναξη πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ διαλαμψάντων καὶτῷ Θεῷ εὐαρεστησάντων ἁγίων.

Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ, ὁ ἱερὸς προσκυνηματικὸς Ναὸς τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου, ὅπου τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. Ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὰ ἱερὰ πρόσωπα τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ποὺ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τιμᾶ μέσα στὴν ἀναστάσιμη περίοδο. Ὑπογράμμισε τὰ στοιχεία τῆς ὁμολογίας, τῆς πίστεως, τοῦ θάρρους καὶ τῆς τόλμης, ποὺ χαρακτήριζαν τοὺς τιμωμένους ἁγίους καὶ ἰδιαίτερα ἐτόνισε πόσο μᾶς συγκινεῖ καὶ μᾶς ἐκπλήσσει τὸ φρόνημα καὶ ἡ συμπεριφορὰ τῶν μυροφόρων γυναικῶν, καθὼς ξεπερνοῦν τὶς φοβίες καὶ τὶς δειλίες τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ τοῦ γυναικείου φύλου τους, καθότι «φύσις ἀσθενὴς τὴν ἀνδρείαν ἐνίκησεν ὅτι γνώμη συμπαθὴς τῷ Θεῷ εὐηρέστησε».

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ἐχειροθέτησε ἀναγνώστη τὸν κ. Ἐλευθέριο Νέσερη, Οἰκονομολόγο – Msc, καθὼς ἐπίσης ἐβράβευσε μαθητὲς τῆς Β’ τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποίοι στὰ πλαίσια τοῦ μαθήματος τῆς Τεχνολογίας καὶ ὑπὸ τὴν επίβλεψη τῆς ὑπευθύνου καθηγητρίας τους κ. Ἀθηνᾶς Ἀφουξενίδου, κατασκεύασαν μία ὑποδειγματικὴ μακέτα τοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

Τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος μετέβη στὸ ἱερὸ Ναὸ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας στὴν συνοικία «Κωνσταντινουπολίτικα», ὅπου ἐτέλεσε τὸν Πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς ἁγίας. Ἀξίζει νὰ σημειωθῆ πὼς τὸ ἐν λόγῳ Ναΰδριο ἀνηγέρθη προνοίᾳ τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος στὰ δεκαπέντε χρόνια τῆς ποιμαντορίας του στὴν πόλη μας, ἔχει συμβάλλει τὰ μέγιστα στὴν ἐκ βάθρων θεμελίωση, ἀνέγερση καὶ ἀποπεράτωση πολλῶν νέων Ναῶν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τέλος, σήμερα, Δευτέρα13 Μαΐου 2019, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεράποντος, ἐπισκόπου Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ, κατὰ τὴν ὁποῖα πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος ἱερὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου στὴν προσφυγικὴ περιοχὴ τῆς ΚάτωΤούμπας, ἐτελέσθη μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος, ὁ πανηγυρικὸς ἀρχιερατικὸς ἑσπερινὸς. Ὀ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε στὴν ἀκολουθία, πλαισιούμενος ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τοῦ ἱεροῦΝαοῦ, ἀρχιμ. Ιακώβου Αθανασίου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ ΓενικοῦΑρχιερατικοῦΈπιτρόπου ἀρχιμ. ΦωτίουΖαρζαβατσάκη και δεκάδων ἀκόμη ἱερέων καὶ διακόνων ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καὶ ἄλλες ἱερὲς Μητροπόλεις.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. Μ. Θεσσαλονίκης

Εκτύπωση