Η Απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 23ης Αὐγούστου/5ης Σεπτεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἤτοι τῆς συμπληρώσεως ἐννέα ἡμερῶν ἀπό τῆς καθαυτό ἑορτῆς, τήν 15ην /28ην Αὐγούστου καί συνάμα ἡ ἄνοδος τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως ἀπό τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος εἰς τό ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως παρεκκλήσιον – Μετόχιον τῆς Γεσθημανῆς.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας εἰς τό ἐν Γεσθημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα, προεξάρχοντος τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἤρξατο ἡ ἐν λιτανείᾳ ἄνοδος τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, βασταζομένης ὑπό τοῦ ἡγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, προηγουμένων ἐν παρατάξει Ἱερέων ἐνδεδυμένων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί ἑπομένου λαοῦ ψάλλοντος τό «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας» καί «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων…».

Ἡ λιτανεία διῆλθεν ἔμπροσθεν τῶν Μονῶν Ἁγίου Στεφάνου, Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, Πραιτωρίου, Ἁγίου Χαραλάμπους, Παναγίας Σεϊδανάγιας, ἐν ᾧ δεξιά καί ἀριστερά, τῆς ὁδοῦ δι’ ἀνθέων κεκοσμημένης, πολλοί πιστοί ἐν εὐλαβείᾳ προσεκύνουν τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Εἰς τήν διασταύρωσιν τῆς ὁδοῦ τοῦ  Πατριαρχείου μετά τῆς Χριστιανικῆς, ἐγένετο στάσις μετά δεήσεως, ἔνθα προσεκύνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Ἡ λιτανεία ἐσυνέχισε διά τῆς Χριστιανικῆς ὁδοῦ καί ἔφθασε εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἐγένετο δέησις, τέλος δέ ἡ εἰκών ἐτοποθετήθη εἰς τήν θέσιν αὐτῆς ἐν τῷ Μετοχίῳ τῆς Γεθσημανῆς, ἄχρι τοῦ ἑπομένου ἔτους.

 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin