Σύναξη για την προετοιμασία των εορτασμών των 200 ετών από την Εθνική Παλιγγενεσία

Η Ιερά Σύνοδος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος κα­τά την Συν­ε­δρί­α­ση Αυ­τής της 28ης μη­νός Αυγούστου 2019 α­πο­φά­σι­σε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της Β΄ Συ­νάξεως των εκ­προ­σώ­πων των Ιε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για την προ­ε­τοι­μα­σί­α των Ε­ορ­τί­ων Εκ­δη­λώ­σε­ων, κα­τά το έ­τος 2021, για την συμ­πλή­ρω­ση δι­α­κο­σί­ων (200) ε­τών α­πό την Ε­θνι­κή Πα­λιγ­γε­νε­σί­α του 1821.

          Στη Σύ­να­ξη, η ο­ποί­α πραγ­μα­το­ποιήθηκε στην Αί­θου­σα Εκ­δη­λώ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, στο ι­σό­γει­ο του Συ­νο­δι­κού Με­γά­ρου, την Τετάρτη 16η Οκτωβρίου 2019 και κα­τά τις ώ­ρες 10:00 έως 13:00, επικαιροποιήθηκε το Πρόγραμμα των εορτίων Εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2021, για την επέτειο της συμ­πλη­ρώσεως δι­α­κο­σί­ων ε­τών α­πό της Ε­θνι­κής Πα­λιγ­γε­νε­σί­ας του 1821.

          Επίσης κατατέθηκαν δώδεκα νέες προτάσεις εκ μέρους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις ως άνω Εορτές.

          Παρουσία εξήκοντα δύο Εκπροσώπων των Ιερών Μητροπόλεων πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος και παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας “Ο Όμηρος ταξιδεύει στην ιστορία”, το οποίο εντάσσεται στην σειρά Ελληνική Ιστορία και Χριστιανική Πίστη, καθώς και το συνοδευτικό υλικό για την διδασκαλία του νέου αυτού βιβλίου.

 
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

 

 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin