Εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Θυατείρων Γρηγόριος

Εκοιμήθη σήμερα το πρωί, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος. 

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος πρ. Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Εὐρώπης καί Ἰρλανδίας, κ. Γρηγόριος, Ἀποκρισάριος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ Καντουαρίας, ἐγεννήθη εἰς Μαραθόβουνον Κύπρου τό ἔτος 1928. Τά ἐγκύκλια μαθήματα διήκουσε κατά τήν φοίτησίν του εἰς τό Παγκύπριον Γυμνάσιον Λευκωσίας. Τό ἔτος 1951 ἐκάρη Μοναχός, τό δέ ἔτος 1953 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό 1959 Πρεσβύτερος, ἀποφοιτήσας συγχρόνως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1959, κληθείς, μετέβη εἰς Ἀγγλίαν, ἔνθα χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον διωρίσθη Ἐφημέριος καί ἀκολούθως Προϊστάμενος τοῦ ἐν Λονδίνῳ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων. Τό ἔτος 1964 διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων. Κατά τά ἔτη 1969-1970 συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge. Τό 1970 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Τροπαίου καί ἀνέλαβε τήν διοίκησιν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου. Τό ἔτος 1988 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας.

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin