Επίσκεψη του Οικ. ΠατριάρχΗ στο Δημαρχείο της Bruges του Βελγίου
15 Νοεμβρίου 2019 Κοινοποιήστε

Επίσκεψη του Οικ. ΠατριάρχΗ στο Δημαρχείο της Bruges του Βελγίου

Κατά την διάρκεια της σύντομης παραμονής του στην πόλη Bruges του Βελγίου, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Δημαρχείο της όμορφης αυτής πόλεως, όπου έγινε δεκτός από τον Δήμαρχο κ. Dirk Du Fauw. Ήταν μία μοναδική ευκαιρία να θαυμάσει την ωραία αίθουσα, γοτθικού ρυθμού, του ιστορικού αυτού κτηρίου.

Εν συνεχεία ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκαμε προσκυνηματική επίσκεψη στην Εκκλησία του «Τιμίου Αίματος», δίπλα στο Δημαρχείο. Στο ισόγειο υπάρχει ο Ναός προς τιμήν του Μεγάλου Βασιλείου, ρυθμού ρωμανικού, κτισμένος τον 12ο αιώνα. Η Εκκλησία αυτή χτίστηκε μετά από επιθυμία του τότε Κόμη της Φλάνδρας Thierry d’Alsace, που μετέφερε σ´αυτήν το «Τίμιον Αίμα», που έλαβαν από τους Αγίους Τόπους κατά την Δεύτερη Σταυροφορία. Το «Τίμιον Αίμα» μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα σ´ αυτά τα μέρη από το έτος 1150. Στην συνέχεια χτίστηκε πάνω από την Εκκλησία του Μεγάλου Βασιλείου, άλλος ναός, αυτός του «Τιμίου Αίματος».

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε σ´αυτόν το ναό ο Επίσκοπος της πόλεως της Bruges, Mgr. Lode Aerts, ο Εφημέριος της Εκκλησίας ταύτης κ. Libert Bruneel και τα μέλη της Αδελφότητος του «Τιμίου Αίματος» και προσκύνησε τα ιερά λείψανα του Μεγάλου Βασιλείου καθώς και το «Τίμιο Αίμα».

Visite du Patriarche OEcuménique à la mairie de Bruges et la chapelle du Saint Sang
Lors de son bref séjour à Bruges, Sa Toute-Sainteté le Patriarche Œcuménique Bartholomée a visité la Mairie de la jolie ville de Bruges, où il fut accueilli par le Bourgmestre de la Ville, M. Dirk Du Fauw. Cette visite offrit l’occasion unique de pouvoir visiter la belle salle gothique de ce bâtiment historique.

Ensuite le Patriarche Œcuménique s’est rendu comme pèlerin la Chapelle du Saint Sang, à côté de la Mairie. Au rez-de-chaussée , il y une chapelle dédiée à Saint-Basile le Grand, de style roman, érigée au début du 12e siècle. Cette chapelle fut construite selon le souhait du comte de Flandre de l’époque, Thierry d’Alsace, qui avait ramené la relique du Saint Sang, reçue en Terre Sainte lors de la deuxième croisade. Cette relique est ramenée de Jérusalem et conservée en ces lieux depuis 1150. Par après, on a construit une autre chapelle, celle du Saint Sang au dessus de la chapelle Saint Basile.

Le Patriarche y fut accueilli par Son Excellence Lode Aerts, Évêque de Bruges, le Recteur de la Chapelle, Rév. Libert Bruneel et les membres de la Confrérie du Saint Sang et a pu vénérer la relique de Saint Basile le Grand, ainsi que celle du Saint Sang.
Bezoek van de Oecumenische Patriarch aan het stadhuis van Brugge en de Heilig Bloedkapel
Tijdens zijn korte verblijf in Brugge bracht zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos een bezoek aan het stadhuis van de prachtige stad Brugge, waar hij werd verwelkomd door de burgemeester van de stad, de heer Dirk De Fauw. Dit bezoek bood de unieke gelegenheid om de prachtige gotische zaal van dit historische gebouw te bezoeken.

Vervolgens ging de Oecumenische Patriarch als pelgrim naar de kapel van het Heilig Bloed, naast het stadhuis. Op de gelijkvloerse verdieping is er een kapel in Romaanse stijl, gewijd aan de Heilige Basilius de Grote. Ze werd gebouwd in het begin van de 12e eeuw, volgens de wensen van de toenmalige van Vlaanderen, Diederik van de Elzas, die het relikwie van het Heilig Bloed had meegebracht, ontvangen in het Heilige Land tijdens de tweede kruistocht. Dit relikwie werd meegebracht uit Jeruzalem en wordt sinds 1150 op deze plaats bewaard. Later werd boven de kapel van de Heilige Basilius een andere kapel gebouwd, die van het Heilig Bloed.

De Patriarch werd er verwelkomd door Zijne Excellentie Lode Aerts, Bisschop van Brugge, de Rector van de kapel, Eerwaarde Libert Bruneel, en leden van de Broederschap van het Heilig Bloed. Hij had de gelegenheid om het relikwie van de Heilige Basilius de Grote te vereren, evenals dat van het Heilig Bloed.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εκτύπωση