Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας ενέταξε στα Δίπτυχα τον Κιέβου Επιφάνιο
Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας ενέταξε στα Δίπτυχα τον Κιέβου Επιφάνιο

Σήμερα, Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ενέταξε στα Δίπτυχα τον Προκαθήμενο της νεοπαγούς Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας Μακ. Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφάνιο. 

Ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος κατά την διάρκεια της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αρχαγγέλων στο Ντάχερ της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας, μνημόνευσε για πρώτη φορά τον Κιέβου Επιφάνιο.

ΤΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ


Παρελθόντος ἱκανοῦ πλέον χρόνου, ἀφ’ οὗ συνῳδά τοῖς Ἱεροῖς καί Ἀποστολικοῖς κανόσι καί ταῖς παραδόσεσι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐχορηγήθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό Αὐτοκέφαλον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

Ως εἴθισται, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀπό τῆς ἱδρύσεως της καί ἐντεῦθεν, λειτουργεῖ καί πορεύεται ἔχουσα γνώμονα τό συνοδικόν σύστημα, ἐξ οὗ ἅπαντες οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Θείῳ καί αὖθις δικαίῳ, δύνανται ἀβιάστως νά ἀναγνωρίζωσι πᾶσαν νέαν Αὐτοκεφαλίαν καί νά μνημονεύουσι τόν Προκαθήμενον Αὐτῆς.

Στοιχοῦντες καί ἡμεῖς τοῖς Ἱεροῖς κανόσι καί οἰδότες τήν ἔφεσιν ἁπάντων τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων τῶν συγκροτούντων τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεραρχίαν τοῦ Παλαιφάτου καί Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου Μάρκου, περί ἀναγνωρίσεως τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, καί ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τόν ἱστορικόν τοῦ μέλλοντος, ἐμνημονεύσαμεν σήμερον ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ, ἐν πνευματικῇ χαρᾷ τόν Προκαθήμενον τῆς Οὐκρανίας Μακαριώτατον Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Κύριον, Κύριον, ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ, προσευχηθέντες θερμῶς ὑπέρ εἰρήνης καί εὐσταθείας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

† Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς 

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β΄

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2019

 

 

Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος με σημερινή επιστολή του προς όλους τους περί Αυτόν Ιεράρχες του Αλεξανδρινού Θρόνου, γνωρίζει την απόφασή του να αναγνωρίσει την Αυτοκεφαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας υπό τον Προκαθήμενό της κ. Επιφάνιο.

Εκτύπωση