Βιβλίο του Αρχιμ. Ευθυμίου Θεοδωροπούλου περί της εκλογής Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών στην Ελλάδα
2 Δεκεμβρίου 2019 Κοινοποιήστε

Βιβλίο του Αρχιμ. Ευθυμίου Θεοδωροπούλου περί της εκλογής Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών στην Ελλάδα

Του Δρος Ιωάννου Π. Μπουγά, Θεολόγου

   Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ευθυμίου Θεοδωροπούλου με τον τίτλο: «Η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Ιεραρχών στην Νεώτερη Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος».

   Στο σημαντικό αυτό πόνημα ο λόγιος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας παρουσιάζει, μετά από ενδελεχή έρευνα, το σύστημα της εκλογής των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου στην Εκκλησία της Ελλάδος από το έτος 1832, έτος ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους έως το έτος 1977 έτος εκδόσεως του Καταστατικού Χάρτου της εν Ελλάδι Εκκλησίας.

   Ένα από τα συμπεράσματα της ιστορικής αυτής μελέτης του πατρός Ευθυμίου είναι ότι: «στην περίπτωση της Ελληνικής Εκκλησίας, καθοριστικός παράγων για την διοικητική διαμόρφωσή της εξελίσσεται ο πολιτειακός, με την θεσμική κατοχύρωση των λειτουργιών και αποφάσεών της, μέσα στο διαμορφωθέν σύστημα των σχέσεων της συναλληλίας-παραλληλίας, στο πλαίσιο της νόμω κρατούσης Πολιτείας και των βαναύσων πολλές φορές επεμβάσεων του Κράτους, οι οποίες καθώρισαν την εκλογή των Αρχιερέων, τόσον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, όσον και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας. Η πολιτεία νομοθετεί για την Εκκλησία και η Εκκλησία δεσμεύεται ως προς την εκτελεστικήν εγκυρότητα των αποφάσέων της λόγω της συνταγματικής κατοχυρώσεως των διοικητικών δομών της».

   Ο συγγραφέας του βιβλίου έχοντας πλούσια θεολογική παιδεία ως πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και βαθύτατη ιστορική γνώση ως πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δεν αρκείται σε διαπιστώσεις αλλά προβαίνει και σε ερευνητικά συμπεράσματα, τονίζοντας σε πολλά σημεία της εκδόσεως αυτής τις δυνατότητες που έχει η Εκκλησία να ακυρώσει και να απονομιμοποιήσει οιανδήποτε έξωθεν παρέμβαση στην διάθρωση του εκκλησιαστικού θεσμού.

   Το βιβλίο αποτελεί έκδοση της διπλωματικής εργασίας του πατρός Ευθυμίου στο ΕΑΠ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

   Το βιβλίο προλογίζει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ο και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος εύχεται για την επιστημονική αυτή προσπάθεια: «να καταστή εφαλτήριο και για περαιτέρω έρευνα σε ανάλογα θέματα στο χώρο της Νεώτερης Εκκλησιαστικής Ιστορίας» και αποδίδει στον συγγράψαντα τον «δίκαιον έπαινον» γιατί «μόχθησε για την πραγματεία αυτή παράλληλα προς τα εφημεριακά του καθήκοντα» και του εύχεται «να συνεχίση με τον ίδιο ζήλο το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο».

   Σε μια εποχή που οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι προβληματικές, με το κράτος τις περισσότερες φορές να νομοθετεί κατά της Εκκλησίας προκειμένου να την υποτάσσει και να την χρησιμοποιεί για ίδιον μικροπολιτικό, και όχι μόνο, όφελος η παρούσα εμπεριστατωμένη εργασία έρχεται να φωτίσει πολλά σημεία των διαχρονικά λαθεμένων αυτών σχέσεων και να δώσει τις τεκμηριωμένες ιστορικές απαντήσεις χωρίς ιδεολογικούς «φακούς», προτείνοντας μελλοντικές λύσεις με μοναδικό γνώμονα το κύρος και την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.


 

Εκτύπωση