Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν κατά τον Άγιο Μάξιμο
Κοινοποιήστε

Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν κατά τον Άγιο Μάξιμο

Ποια είναι η ερμηνεία του “κατ΄ εικόνα και καθ΄ομοίωση” που συναντάμε στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής (Γεν. 1,26) κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή;  

Εκτύπωση