Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην Ι. Μ. Καλαβρύτων
Κοινοποιήστε

Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην Ι. Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων, στο πλαίσιο των δράσεων της Νεότητας και γενικότερα του κοινωνικού της έργου, αναλαμβάνει την λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δω-ρεάν μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου που κατοικούν στα όρια της Αιγιάλειας με στόχο την είσοδό τους σε Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι. της πατρίδας μας. Απευθύνεται σε μαθητές που προέρχο-νται από άπορες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες, οι οποίοι ως εκ τούτου αδυνατούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διά την συμμετοχή των μαθητών είναι τα παρακάτω:

Αίτηση εγγραφής
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (όπου απαιτείται)

Αιτήσεις από Τετάρτη 15 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 31 Ιανουαρίου.
Υπεύθυνος για τη συλλογή αιτήσεων είναι ο κ. Αλέξανδρος Ξυλάρας στο ισόγειο των γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Ρωμανιώλη 41 (Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορί-ες: 26910 21777, εσωτ.: 126).

Εκτύπωση