Τα Ονομαστήριά του θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Γλυφάδας
13 Ιανουαρίου 2020 Κοινοποιήστε

Τα Ονομαστήριά του θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Γλυφάδας

Σᾶς πληροφοροῦμεν, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Ἀντώνιος κατά τά ὀνομαστήριά του ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου τό ἑσπέρας τῆς 16ης Ἰανουαρίου τρ. ἔ. θά χοροστατήσῃ εἰς τόν Ἑσπερινόν πού θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Τριάδος καί Ἁγίου Ἀντωνίου Γλυφάδας περί ὥραν 17:30 καί τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 17ης Ἰανουαρίου τρ.ἔ., θά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναόν.

Εὐχάς θά δεχθῇ τόσον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ὅσον καί εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό ἑσπέρας τῆς 17ης Ἰανουαρίου ἀπό 18:00 ἕως 20:00.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εκτύπωση