Ψαλμοί… και στο βάθος ο Μεσσίας

Ψαλμοί… Και στο βάθος ο Μεσσίας – του Αρχιμ. Ιάκωβου Κανάκη σχετικά με το βιβλίο των Ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης.
 
Πως η Παλαιά Διαθήκη ανοίγεται στην Καινή, ενώ η Καινή κρύβεται στην Παλαιά.
 
 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin