logo arxon

Κυριακή των Μυροφόρων στην Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού

Τήν Κυριακή 3η Μαΐου τ.ἔ., τή χαρακτηριζόμενη ἀπό τήν Ἐκκλησία μας Κυριακή τῶν Μυροφόρων, θά προσθέταμε τῶν Τολμηρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθη τή φημισμένη ἀνά τήν οἰκουμένη Οὐρανούπολη, τό οὐσιαστικό ἐπίνειο καί Ἱερό Νάρθηκα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί προέστη τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Ἀναστάσιμης Θεία Λειτουργίας, στόν πάγκαλο Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων καί Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου & Ἑλένης.

Τόν ὑπεδέχθησαν μέ μεγάλη χαρά ὁ ταλαντοῦχος ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. π. Γεώργιος Κυριάκου, τό καί πνευματικό τέκνο καί ἀνάστημα τοῦ Ἐπισκόπου μας, πού οἱ ρίζες του βρίσκονται στό Ναύπλιο τῆς Ἀργολίδος, τό γειτνιάζον μέ τή γενέτειρά του τήν Τριπολιτσά, ὡς καί ἐκ μέρους τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Λεμονιάδης, ἡ Πρόεδρος τῶν Νέων Ρόδων κα Σοφία Ἰσαακίδου καί ὁ ὀφφικιάλιος τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Ἀνέστης Ἀρνόπουλος. Βεβαίως ἐλάχιστα ἀπό τά ἀγαπημένα πρόσωπα τῶν Οὐρανουπολιτῶν μετεῖχαν τῆς ὅλης Ἀκολουθίας, καθότι τά μέτρα περί μή διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ δέν ἐπιτρέπουν εἰσέτι τήν μετοχή τῶν Χριστιανῶν μας στή Θεία Λατρεία…

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, μέ βάση τήν περικοπή ἀπό τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο ( Μάρκ. ιε΄ 43- ιστ΄ 8) πού ἀναγνώστηκε, διακήρυξε τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀναστάντα Κύριό μας ὡς θεμέλιο λίθο τῆς Θεολογίας, βιούμενη ὡς καρδιά τῆς Ἁγιοεμπειρίας καί τοῦ Πιστεύω τῆς Ὀρθοδοξίας!

Τόνισε χαρακτηριστικά: «Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι γεγονός ἱστορικά μεμαρτυρημένο κατά τρόπον ἀναντίρρητο, ὄχι μόνο στά Εὐαγγέλια, ἀλλά καί σ’ ὁλάκερη τἠν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Σ’αὐτό ἐπάνω θεμελιώνει τήν ἱστορική του πραγματικότητα καί ὑπόσταση ὁ Χριστιανισμός. Ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι Αὐτός πού τρώει μπροστά στούς Μαθητές Του, Αὐτός πού προσκαλεί νά Τόν ἀγγίξη ὁ Θωμᾶς (Ἰωάν. κ 19-29), Αὐτός πού οἱ Μαθητές ἀναγνωρίζουν στήν εὐλογία καί κλάση τοῦ ἄρτου, Αὐτός πού δέν εἶναι “ πνεῦμα” (φάντασμα) ὁρατό (Λουκ. κδ΄ 38-40), ἀλλά συγκεκριμένο ὁρατό Πρόσωπο· ὁ ἀγαπημένος Διδάσκαλος. Αὐτός πού προσκυνοῦν οἱ Μαθητές στό ὄρος τῆς Γαλιλαίας ( Ματθ. κη΄ 18). Αὐτός πού στό ἀκρογιάλι τῆς Τιβεριάδος ἀπόκαθιστᾶ τόν Πέτρο στό ἀξίωμά του καί γευματίζει μαζί τους (Ἰωάν. κα΄1-25), Αὐτός πού στήν πορεία πρός Ἐμμαούς ἀναθερμαίνει τίς κουρασμένες ψυχές (Λουκ. κδ΄13-35), Αὐτός πού ἐμφανίζεται στήν Μαγδαληνή Μαρία ( Μάρκ. ιστ’ 9-11), Αὐτός πού ἐνδύει τούς ἀποκαρδιωμένους Μαθητές μέ τή θεοπλημμύρα τῆς Αἰώνιας Ζωῆς, τῆς ἐκπηγαζούσης ἀπ’ Αὐτόν (Ματθ. κη΄16-20)»!

Καί κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας: «Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος σημειώνει· “ Ὅταν ἔπλασε ὁ Θεός τόν Ἀδάμ, δέν τοῦ ἔβαλε στό σῶμα φτερά ὅπως στά πουλιά, ἀφοῦ ἔμελλε νά τοῦ δώση στήν Ἀνάσταση τά φτερά τοῦ Πνεύματος, γιά νά ὑψώνεται μέ αὐτά καί νά ἁρπάζεται ὅπου θέλει τό Πνεῦμα. Αὐτά τά νοητά φτερά ἔχουν δοθῆ ἀπό τώρα στίς ψυχές τῶν Ἁγίων καί τίς σηκώνουν ψηλά πρός τό οὐράνιο φρόνημα”. Δυστυχῶς, ζοῦμε μέσα σ’ ἕναν κόσμο πού ἡ ὕπαρξη πιά δέν ταυτίζεται μέ τή ζωή, κατά τόν ἱερό Αὐγουστίνο. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὅμως ὁ Κύριος μεταμορφώνει τήν ὕπαρξη σέ Ζωή!».

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἀφοῦ ἐκοινώνησαν Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ οἱ ἐλαχιστότατοι μέτοχοι τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τό χέρι του, ὁ Δεσπότης μας ἔλαβε μεγάλη μερίδα Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο μέ τήν ἴδια Ἱερά Λαβίδα (Κουταλάκι) πού ἐκοινώνησε ὁ Λαός καί τήν κατέλυσε ἐνωπιόν τους, διευκρινίζοντας ρητά: «ΟΣΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΔΩΣΗ ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ! Στίς 17 τοῦ τρέχοντος μηνός Μαΐου, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά ἀνοίξουν οἱ πύλες τῶν Ἱερῶν Ναῶν γιά νά συμμετέχη καί ὁ εὐλογημένος Λαός μας στίς Θεῖες Λειτουργίες καί στίς λοιπές Ἱερές Ἀκολουθίες! Διαμηνύομε στούς “φωνασκοῦντες προστάτες” τῆς… ὑγιείας τοῦ Λαοῦ μας ὅτι τό Ἅγιο Ποτήριο θά εἶναι προσβάσιμο καί ἐλεύθερο γιά ὅλους! Αὐτά πρός γνῶσιν καί συμμόρφωσιν!»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τα ονομαστήριά του εόρτασε ο Μητροπολίτης Σεβαστείας  Σεραφείμ
Τα ονομαστήριά του εόρτασε ο Μητροπολίτης Σεβαστείας  Σεραφείμ

Τα ονομαστήριά του εόρτασε ο Μητροπολίτης Σεβαστείας Σεραφείμ

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 0

Σε χαρμόσυνο και πανηγυρικό κλίμα εορτάστηκε στο Σύδνεϋ η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου, ημέρα κατα την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Σεραφείμ. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,

Read More
1η διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! #Season2
1η διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! #Season2

1η διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! #Season2

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Η διαδικτυακή προσπάθεια των νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ξανά στον αέρα! Σήμερα Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020, συντονιζόμαστε όλοι στις 7.00 μ.μ., στην 1η διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! #Season2 Δείτε από εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=i4k7s5XbG-E Μοιραζόμαστε σκέψεις, στιγμές, βιβλία, μουσική, και άφθονο γέλιο! Διδασκόμαστε τον Λόγο του Ευαγγελίου της Κυριακής.

Read More
«Αναπέμποντας δέηση προς την Αγία Βαρβάρα»
«Αναπέμποντας δέηση προς την Αγία Βαρβάρα»

«Αναπέμποντας δέηση προς την Αγία Βαρβάρα»

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΑΡΘΡΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ 0

Του Παντελή Λεβάκου, υπ. Δρ., Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ «Τὴν χάριν τῶν ἰάσεων, ἐκ Θεοῦ δεξαμένη, Βαρβάρα παναοίδιμε, τοῦ ἰᾶσθαι τὰς νόσους, τῶν πίστει προστρεχόντων σοι, τὸν Θεὸν δοξάζουσα, τὸν ἐπὶ πάντων Δεσπότην, ῥῦσαι πάντας κινδύνων, λοιμικῆς ἀσθενείας, καὶ ψυχικῶν νοσημάτων – Εσύ, Βαρβάρα παναοίδιμε, η

Read More
Αρχιερατικός Εσπερινός της Αγίας Βαρβάρας στα Τρίκαλα
Αρχιερατικός Εσπερινός της Αγίας Βαρβάρας στα Τρίκαλα

Αρχιερατικός Εσπερινός της Αγίας Βαρβάρας στα Τρίκαλα

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Με ευλάβεια και κατάνυξη τιμήθηκε η εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών. Επίκεντρο του εορτασμού ο παλαιός Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων εκεί όπου φυλάσσεται και η Τιμία Κάρα της Αγίας Βαρβάρας. Κεκλεισμένων

Read More
Δημητριάδος: «Να βρεθεί η χρυσή τομή για τα Χριστούγεννα»
Δημητριάδος: «Να βρεθεί η χρυσή τομή για τα Χριστούγεννα»

Δημητριάδος: «Να βρεθεί η χρυσή τομή για τα Χριστούγεννα»

Άρχων 3 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Συνέντευξη στο TRT και στον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο παραχώρησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι «αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο και δεν αφομοιώνεται εύκολα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να αναλογιστούμε τις βασικές αρχές της πίστης και της Εκκλησίας μας. Κι εμείς, από την πρώτη

Read More
Τη Δευτέρα τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη πρ. Καλαβρύτων Αμβροσίου
Τη Δευτέρα τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη πρ. Καλαβρύτων Αμβροσίου

Τη Δευτέρα τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη πρ. Καλαβρύτων Αμβροσίου

Άρχων 3 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Την ερχόμενη Δευτέρα, 7η Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά την ιερά μνήμη του Αγίου Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων, εορτάζει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος. Το πρωί της Δευτέρας θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό

Read More
Η Χίος τίμησε τον Ιατρό Άγιο Αγγελή
Η Χίος τίμησε τον Ιατρό Άγιο Αγγελή

Η Χίος τίμησε τον Ιατρό Άγιο Αγγελή

Άρχων 3 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

          Μέ τήν Χάρη, τήν εὐλογία καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τήν 3ην Δεκεμβρίου 2020 τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου, τοῦ ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε στήν Χίο τό 1813.           Στό πλαίσιο τῆς

Read More
Καστορίας: “Προβληματίζομαι με όσα συμβαίνουν στον τόπο μας”
Καστορίας: “Προβληματίζομαι με όσα συμβαίνουν στον τόπο μας”

Καστορίας: “Προβληματίζομαι με όσα συμβαίνουν στον τόπο μας”

Άρχων 3 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας Προβληματίζομαι με τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας. Προβληματίζομαι με την τρομοκρατία και τον φόβο που ασκείται στον ελεύθερο στη σκέψη και αδούλωτο στην καρδιά Έλληνα Ορθόδοξο. Και ποιός δεν προβληματίζεται τις ημέρες αυτές, από τον απρόσκλητο

Read More