Και η Εκκλησία στα Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2020
15 Μαΐου 2020 Κοινοποιήστε

Και η Εκκλησία στα Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2020

Στα Προγράμματα Απασχολήσεως Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2020, έχουν ενταχθεί και οι Υπηρεσίες της Ελλαδικής Εκκλησίας. 

Με Εγκύκλιό της η Ιερά Σύνοδος δίνει σχετικές οδηγίες για την καταγραφή των αναγκαίων θέσεων εργασίας. Τα αιτήματα θα αποσταλούν στις Συνοδικές Υπηρεσίες για έγκριση και θα διαβιβασθούν στις Κρατικές Υπηρεσίες για τα περαιτέρω. 

Arxon.gr

Εκτύπωση