Νέος Γραμματέας στην Ι. Σύνοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
9 Μαΐου 2020 Κοινοποιήστε

Νέος Γραμματέας στην Ι. Σύνοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν Πέμπτην, 24ην Ἀπριλίου/ 7ην Μαΐου 2020, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος  τοῦ Πατριαρχείου  Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου, κυρίως τῆς τελέσεως τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Πάσχα εἰς τό πλαίσιον τῶν μέτρων ἀσφαλείας τῆς ὑγιείας ἔναντι τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἤχθη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

1ον. Διώρισε τόν Ἱεροδιάκονον Συμεών Γραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱεράς Συνόδου.

2ον . Ἀπεφάσισε τήν εἰς Πρεσβύτερον  χειροτονίαν τοῦ διακόνου π. Μιχαήλ Μπερκόβιτς διά διακονίαν εἰς τήν Ρωσσόφωνον Κοινότητα τοῦ Μπερ Σιέβα.

3ον. Ἀπεφάσισε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ δοκίμου μοναχοῦ Χαλντούν Σαλμάν Ἀττάλα Χουράνη εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Φιλαδελφείας ὑπό τόν ἐν Ἀμμάν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρον.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

Εκτύπωση