Διαγράφονται χρέη 16 ετών του Καθεδρικού Ναού Αθηνών

Του Θανάση Κουκάκη

Την αναδρομική απαλλαγή του Ιερού Καθεδρικού Ναού «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από την προβλεπόμενη καταβολή εισφοράς ποσοστού 7% επί των ακαθάριστων εσόδων του, υπέρ του κλάδου εφάπαξ παροχών τον e-ΕΦΚΑ για ένα διάστημα 16 ετών, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία προβλέπεται ότι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από 1.1.2017 και εφεξής καταβάλλει εισφορά ποσοστού 7% επί των ακαθάριστων εσόδων του υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΚΕ).

Σύμφωνα με την τροπολογία, για το χρονικό διάστημα από 7.9.1999 έως 31.12.2016, η ανωτέρω εισφορά δεν οφείλεται, πράξεις δε επιβολής εισφορών που έχουν καταλογιστεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα καθώς και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης παύουν να ισχύουν και τυχόν επιβληθείσες εισφορές διαγράφονται.

Κάθε τυχόν καταβληθέν ποσά σε σχέση με την εισφορά θα θεωρείται νομίμως καταβληθέν, δεν θα αναζητείται και θα συμψηφίζεται με τις οφειλόμενες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από 1.1.2017 και εφεξής.

Κατά την τροπολογία, οι οφειλές που αντιστοιχούν στο χρονικά διάστημα από 1.1.2017 -30.6.2020 θα καταβληθούν σε 120 δόσεις και δεν θα υπολογισθούν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και τυχόν προσαυξήσεις.

Από την τροπολογία λοιπόν θα προκύψει διπλή απώλεια εσόδων για τον e-ΕΦΚΑ, αφενός λόγω της απαλλαγής του Ιερού Καθεδρικού Ναού «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από την προβλεπόμενη καταβολή εισφοράς ποσοστού 7% επί των ακαθάριστων εσόδων του και αφετέρου λόγω του μη υπολογισμού τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και τυχόν προσαυξήσεων κατά τη θεσμοθέτηση της ρύθμισης οφειλών του ανωτέρω Ιερού Ναού για το χρονικά διάστημα από 1.1.2017 έως 30.6.2020.

Ολόκληρη η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

«Διευθέτηση οφειλών Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών

0 Ιερός Καθεδρικός Ναός «0 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από 1.1.2017 και εφεξής καταβάλλει εισφορά ποσοστού 7% ο επί των ακαθάριστων εσόδων του υπέρ Ε.Τ. Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Α.Κ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1 της 20.11.1935 (Α” 573), του ν.δ. 1997/1942 (Α’ 311), του άρθρου 1 του ν. 1719/1944 (Α 183), των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 1 του ν.δ. 228/1973 (Α’ 284). Για το χρονικό διάστημα από 7.9.1999 έως 31.12.2016 η ανωτέρω εισφορά δεν οφείλεται, πράξεις δε επιβολής εισφορών που έχουν καταλογιστεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα, καθώς και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης παύουν να ισχύουν και τυχόν επιβληθείσες εισφορές διαγράφονται. Κάθε τυχόν καταβληθέν ποσό σε σχέση με την εισφορά του προηγούμενου εδαφίου από τον Ιερό Ναό Θεωρείται νομίμως καταβληθέν, δεν αναζητείται και συμψηφίζεται με τις οφειλόμενες εισφορές, που αντιστοιχούν στο διάστημα από 1.1.2017 και εφεξής.

Οι οφειλές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2017-30.6.2020 καταβάλλονται σε εκατόν είκοσι (120) δόσεις και δεν υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και τυχόν προσαυξήσεις».

 

insider.gr

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin