Επιστολή του Μητροπολίτη Μάνης προς τον Πατριάρχη Αντιοχείας
7 Αυγούστου 2020 Κοινοποιήστε

Επιστολή του Μητροπολίτη Μάνης προς τον Πατριάρχη Αντιοχείας

Μακαριώτατε,

Μετά βαθυτάτης θλίψεως συμμετέχομεν εἰς τόν πόνον τοῦ λαοῦ τῆς φίλης χώρας τοῦ Λιβάνου, ἐκ τοῦ προσφάτου τραγικοῦ συμβάντος εἰς Βηρυττόν καί δεόμεθα, ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, Φιλεύσπλαγχος καί Φιλάνθρωπος, ἀναπαύει τάς ψυχάς τῶν κεκοιμημένων θυμάτων, χαρίζει δέ ὑγείαν εἰς τούς τραυματίας καί ὑπομονή καί δύναμιν εἰς ὅλον τόν λαόν.

 

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί πολλῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 † Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Εκτύπωση