Ο ΙΣΚΕ για το θέμα των μέτρων προστασίας στους Ιερούς Ναούς

Ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἐμφανίσεως τῆς νόσου Covid -19 καί τῆς λήψεως  μέτρων προστασίας τόσο ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ὄσο καί τῆς Ἐκκλησίας γιά τό πολυτιμότερο ἀγαθό τοῦ ἀνθρώπου πού εἶναι ἡ ὑγεία  (ψυχῆς και σώματος) θεώρησε αὐτονόητη τή φροντίδα καί τήν προστασία τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἐκ μέρους τῶν κληρικῶν, φροντίδα καί προστασία γιά τήν ὁποῖα κάθε κληρικός νυχθημερόν προσεύχεται καί ἐπιμελεῖται μέσα ἀπό τήν πνευματική καί ποιμαντική του διακονία. Ἀλλωστε ὁ στόχος καί ὁ σκοπός κάθε Ἱερωμένου ἐκφράζεται μέσα ἀπό τό ἁγιογραφικό χωρίο “ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων” (Ἰω.10,11).

Ἔχοντας συναίσθηση τῆς Ἰερᾶς Ἀποστολῆς καί Διακονίας ὡς Διοικητικό Συμβούλιο πού ἐκπροσωπεῖ τό σύνολο τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σύμφωνα μέ τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκφράσαμε τίς ἀπόψεις μας, τίς προτάσεις μας, τούς προβληματισμούς καί τίς ἐνστάσεις μας τόσο στά ἀρμόδια ὄργανα τῆς Πολιτείας ὅσο καί πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι γνωστό ἐπίσης πῶς ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. γι’ αὐτές τίς παρεμβάσεις δέχθηκε ἀπό πολλές πλευρές δριμύτατη κριτική. Παρόλα αὐτά ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα πειθαρχήσαμε στίς ὑποδείξεις, τῶν ἀρμοδίων γιά τήν νόσο τοῦ Covid -19 ἐπιστημόνων, ἰατρῶν, λοιμοξιολόγων κ.λ.π. καί μέ τίς ἐντολές τῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Ἰερᾶς Συνόδου, ὅσο δύσκολες, ἐπώδυνες καί πρωτόγνωρες κι ἄν ἦταν γιά τό σύνολο τῶν πιστῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν. Πάνω ἀπό ὄλα βάλαμε τόν ἀνθρωπο τόν κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν  Θεοῦ πλασμένο καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστού μας. Μ’ αὐτήν τήν ὑπεύθυνη στάση στίς ἐντολές τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἰερᾶς Συνόδου ἀποδείξαμε καί ἀποδεικνύουμε γιά μία ἀκόμη φορά πρός τήν ἐνορχηστρωμένη καί ὀργανωμένη ἀθεϊα καί πρός πᾶσα κατεύνθυση ὅτι ὁ Θεανθρώπινος Ὀργανισμός πού λέγεται Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σέβεται ὅσο κανένας ἄλλος θεσμός τόν ἄνθρωπο καί μπορεῖ νά τηρήσει κάθε μέτρο γιά τήν προστασία του. Μ’ αὐτή μας τήν στάση ἀποδείξαμε καί ἀποδεικνύουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἀπαρτίζεται ἀπό ὑπεύθυνα πρόσωπα πού γνωρίζουν τήν ἀποστολή τους καί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, παρά τα ἀνθρώπινα λάθη καί τίς αδυναμίες τους, γιά τήν προστασία καί τήν ἀσφάλεια τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Γι΄ αὐτό σήμερα κάνουμε ἔκκληση πρός ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, νά παραμείνουμε ἐνωμένοι καί νά κρατήσουμε ὅλοι μία στάση, μία θέση, μία ὀμοιομορφία πρός τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας ὅσον ἀφορά τά μέτρα προστασίας, γιατί μέ  τήν ἀνομοιομορφία καί τήν διαφορετική στάση μας διχάζουμε τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί ἄθελα μας τόν ὁδηγοῦμε σέ ἐσφαλμένες θέσεις καί ἀπόψεις  ὅπως π.χ. ὃτι, αὐτός πού τηρεῖ τά μέτρα εἶναι ὀλιγόπιστος καί αὐτός πού δεν τά τηρεῖ εἶναι πιστός. Γι’ αὐτές τίς ἀπόψεις νομίζουμε ὅτι ἀπάντησαν κατάλληλα και θεολογικότατα διακεκριμένοι κληρικοί και λαϊκοί. Ταπεινά πιστεύουμε πῶς στή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἡ Χάρις του Ἁγίου Θεοῦ εἶναι ἐκείνη πού κατευθύνει τά πάντα ἀλλά ταυτόχρονα ὀ ἀνθρωπος πλάστηκε ἀπό τό Δημιουργό Θεό αὐτεξούσιος καί ἐλεύθερος νά ἐνεργεῖ καί νά ἀποφασίζει γιά τά αὐτόνοητα τῆς ζωῆς του ὅπως π.χ. εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς ὑγείας του.  Ἐκεῖ πού ἡ ἀνθρώπινη δύναμη ἀδυνατεῖ νά ἐνεργήσει ἔρχεται ἠ Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ «καί τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῶ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. ιη΄ 27).

 

ΕΚ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε.

Διαβάστε ακόμα