Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου

Συνῆλθε σήμερα Πέμπτη 22 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἡ 8η κατά σειρά Ἱερατική Σύναξη ἡ πρώτη γιά τό τρέχον ἐκκλησιαστικό – κατηχητικό ἔτος.
Παρέστησαν ἅπαντες οἱ κληρικοί τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Κατ΄ ἀρχάς ἐτελέσθη ἁγιασμός μέ τήν εὐκαιρία τόσον τῆς ἐνάρξεως τοῦ κατηχητικοῦ, ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ὅσον καί ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῶν ἐργασιῶν τῆς ριζικῆς ἀνακαινίσεως τῆς αἰθούσης (ἀμφιθέατρον) τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τοῦ εὑρισκομένου εἰς τό Ἰσόγειον τοῦ Ἐπισκοπείου χωρητικότητος 250 θέσεων.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔλαβε τόν λόγο καί ἐνημέρωσε τό Ἱερατικό Σῶμα βάσει τῆς κατηρτισμένης ἡμερησίας διατάξεως, ὅπως ἡ εὐλαβική τήρησις τῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Κράτους ὁριζομένων μέτρων διά τήν πρόληψιν τῆς μεταδόσεως τοῦ Covid-19, καθώς ἡ γεωγραφική περιφέρεια στήν ὁποία εὑρίσκεται ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη εἶναι σέ αὐξημένο ἐπίπεδο ἐπικινδυνότητος, ἡ τακτοποίησις τυχόν ἐκκρεμοτήτων Ἱερῶν Ναῶν σέ σχέση μέ τό κτηματολόγιο, περί τῶν ἀπορρεουσῶν ἀλλαγῶν ἐκ τοῦ νόμου 4735/2020 “Περί τῶν Κοιμητηριακῶν Ἱερῶν Ναῶν, περί τῶν οἰκονομικῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀλλά καί γιά διάφορα ἄλλα τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα.
Τέλος, ἐτέθησαν ἐρωτήσεις ὑπό τῶν ἐφημερίων πρός τόν Σεβασμιώτατο καί προβληματισμοί, στίς ὁποῖες ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας ἔδωσε τίς δέουσες ἀπαντήσεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος ηὐχήθη σέ ὅλους εὐλογημένη πνευματική σπορά, ὑγεία καί πνευματική πρόοδο στούς ἴδιους ἀλλά καί στίς εὐλογημένες ἱερατικές οἰκογένειες τους καί προέτρεψε Ἱερεῖς καί Διακόνους νά εὔχονται καί νά προσεύχονται στόν Ἐλεήμονα Κύριο ὅπως ἀπαλλάξει συντόμως τήν πατρίδα μας ἀπό κάθε ὁρατό καί ἀόρατο ἐχθρό.

 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin