Ο Μητροπολίτης Περιστερίου δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του

Τήν 26η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἕκάστου ἔτους, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει καί ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κλήμεντος τοῦ Ἀθηναίου, ἡμέρα καθ΄ ἤν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Κλήμης ἄγει τά Σεπτά ὀνομαστήριά του.

Ἐφέτος, λόγῳ τῆς ὑφιστάμενης καταστάσεως ἕνεκα τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19 καί τῶν ἐξ αὐτῆς περιοριστικῶν μέτρων, ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας δέν θά ἑορτάσει καί δέν θά δεχθεῖ τίς εὐχές τοῦ εὐαγοῦς Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ· ἀλλά ταπεινῶς θά τελέσει τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Κλήμεντος τήν Δευτέρα 25 Ἰανουαρίου καί τήν Θεία Λειτουργία τήν Τρίτη 26 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. εἰς τινα Ἱερόν Ναόν τῆς Μητροπόλεως προσευχόμενος πατρικῶς διά τό εἰς αὐτόν, παρά τοῦ Κυρίου, ἐμπιστευθέν ποίμνιον, διά τόν εὐαγῆ αὐτοῦ Ἱερόν Κλῆρον, διά τούς ὑπό τῆς πανδημίας δοκιμαζομένους ἀδελφούς, ἀλλά καί διά τό νοσηλευτικό καί ἰατρικό προσωπικό τῆς πατρίδος μας, οἱ ὁποῖοι ἐκδαπανοῦν ἑαυτόν ἔναντί τοῦ Covid-19 καί παρακαλεῖ ὅπως εὔχονται ὑπέρ ὑγείας αὐτοῦ.

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin