Καταβασίες Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου

Το Τριώδιο αποτελεί ένα τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας και περιέχει τις ακολουθίες των έξι εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδος μέχρι του Εσπερινού του Μεγάλου Σαββάτου καθώς και το πρώτο μέρος της Παννυχίδος του Πάσχα. Ακόμη περιέχει τις ακολουθίες  της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, του Ασώτου, και της Απόκρεω, καθώς και τις ακολουθίες των καθημερινών των δυο τελευταίων προπαρασκευαστικών εβδομάδων της περιόδου των Νηστειών (Τυροφάγου και Απόκρεω). [1] Το τριώδιο πήρε το όνομά του από τα «τριώδια» , τους κανόνες δηλαδή με τρείς ωδές, όπου συναντώνται στις καθημερινές ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τα «τριώδια», αποτελούν έργα των υμνογράφων Θεοδώρου και Ιωσήφ των Στουδιτών. Επίσης «τριώδια»  έχουν συνθέσει και άλλοι υμνογράφοι , όπως ο Ανδρέας Κρήτης καθώς και ο ποιητής Κοσμάς επίσκοπος Μαϊουμά.

Στην εκκλησιαστική ζωή και τάξη, υπάρχει μία τυπική διάταξη για τον τρόπο παραλαβής του βιβλίου του Τριωδίου από τους Ιεροψάλτες. Σύμφωνα με το τυπικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, «Εἰς τό· «Τῆς Παναγίας Ἀχράντου..». τῆς Μεγάλης Συναπτῆς κατέρχονται ἀπό τά στασίδια αὐτῶν ὁ Πρωτοψάλτης καί ὁ Λαμπαδάριος, ποιοῦσι σχῆμα εἰς τήν Ὡραίαν Πύλην, καί προσέρχονται ὁ μέν Πρωτοψάλτης ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, ὁ δέ Λαμπαδάριος ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας, ποιοῦσι μετάνοιαν, προσκυνοῦσι τήν εἰκόνα, λαμβάνουσι τά Τριῴδια, ποιοῦσι καί αὖθις μετάνοιαν, προσέρχονται ἔμπροσθεν τοῦ Πατριάρχου, ποιοῦσι μετάνοιαν, ἀνέρχονται κατά σειράν τάς βαθμίδας τοῦ Θρόνου, ἀσπάζονται τήν δεξιάν Αὐτοῦ, ποιοῦσι καί αὖθις μετάνοιαν καί ἀνέρχονται εἰς τά στασίδια αὐτῶν» [2]

Παραθέτουμε τις  καταβασίες της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου  σε ήχο πλάγιο του δευτέρου (ειρμολογικό) και μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζούντιου. Τις καταβασίες ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Καλλιθέας και Δάσκαλος της Ψαλτικής , Βαζούρας Ιωάννης.

Το μουσικό κείμενο των καταβασιών που χρησιμοποιείται στο βίντεο , προέρχεται από τον ιστότοπο https://papline.gr/ ,τον διαχειριστή του οποίου ευχαριστούμε θερμώς.


[1] Ιω. Φουντούλη , Λειτουργική Α’ (Εισαγωγή στη θεία Λατρεία) , σελ. 86.

[2]  Οικουμενικό Πατριαρχείο, Επετηρίς του Οικουμενικού Πατριαρχείου 2020,

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin