Η εξέλιξη της υγείας του Μητροπολίτη Λεμεσού

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἀνακοινώνει, μέ βάση τήν τελευταία ἰατρική ἐνημέρωση πού ἔλαβε ἀπό τήν ὁμάδα τῶν θεραπόντων ἰατρῶν πού παρακολουθοῦν τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ, ὅτι ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του ἐξελίσσεται ὁμαλά καί δέχεται τήν ἐνδεδειγμένη θεραπεία. Ὁ Πανιερώτατος χρήζει ἰατρικῆς παρακολούθησης καί γιά αὐτό θά παραμείνῃ στό νοσοκομεῖο μέχρι νά ὁλοκληρωθῇ ἡ ἰατροφαρμακευτική ἀγωγή πού λαμβάνει.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες της στό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ νοσοκομείου γιά τήν ὑποδειγματική καί ὑπεύθυνη στάση μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζουν τόν Πανιερώτατο ὅπως καί ὅλους τούς ἀσθενεῖς καί σέ αὐτή τή δύσκολη περίοδο τῆς πανδημίας. Ἀκόμη εὐχαριστεῖ τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού μέ τίς προσευχές του συμπαρίσταται στόν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ.

Ἱερά Μητροπόλις Λεμεσοῦ

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin