Αγωγή της Ιεράς Μονής Πάτμου προς τον Δήμο Πάτμου

Της Σμαράγδας Μουλιάτη

Σε αγωγή κατά του Δήμου Πάτμου προχώρησε η Ιερά Μονή για να αναγνωριστεί κυρία νομέας και κάτοχος της νησίδας Τραγονήσι εκτάσεως 362.680 που βρίσκεται 0,285 χλμ από την Πάτμο (παραλία πέτρας) και υπάγεται στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Πάτμου Δωδεκανήσου.

Σκοπός της αγωγής είναι να γίνει η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογίου Πάτμου της νησίδας που αποτυπώνεται ότι ανήκει στον Δήμο Πάτμου και την καταχώρηση της Ιεράς Μονής ως πλήρους και αποκλειστικής κυρίας αυτού, με το χρυσόβουλο του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού το έτος 1088.

Η νήσος ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ ήταν μεταξύ των νησίδων που παραχωρήθηκαν και μεταβιβάστηκαν προς το Δήμο Πάτμου κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής δωρεάν από το ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του ΧΙV παραρτήματος της από 10.02.1947 Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ συμμάχων και του Ιταλικού κράτους.

Επειδή όμως η αυτοκρατορική δωρεά του έτους 1088 επικυρώθηκε διαδοχικά από όλους τους διαδόχους αυτοκράτορες και έγινε σεβαστή υπό το καθεστώς των διαδοχικών εννόμων τάξεων, και επειδή με την υπ αριθ. 1/1878 απόφαση του Δικαστικού συμβουλίου της Καϊμακαμίας Πάτμου, μνημονεύονται σειρά επίσημων εγγράφων και τίτλων καθώς και το επίσημο πιστοποιητικό του Δημογεροντικού Συμβουλίου Πάτμου, αναγνωρίστηκε η κυριότητα της Ι.Μ. Πάτμου και μεταξύ αυτών και του Τραγονησίου με αποτέλεσμα η ιερά Μονή να ασκεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα τις πράξεις νομής και κατοχής που ταιριάζουν στον κύριο κάτοχο της νησίδας. Όπως, εργασίες κατασκευής κτισμάτων και εκχέρσωσης γης, εκμίσθωση εκτάσεων σε κατοίκους της Πάτμου για τη βόσκηση αιγοπροβάτων ή την καλλιέργεια δημητριακών και ψυχανθών φυτών (βόσκημες και σπόριμες γαίες).

Τα παραπάνω μνημονεύονται και καταγράφονται σε πλήθος ιστορικών εγγράφων όπως πρακτικά του Ηγουμενοσυμβουλίου της αδελφότητας και άλλους κώδικες.

Παρόλαυτά στο κτηματολόγιο αναγράφεται ο Δήμος Πάτμου κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής δωρεάν από το ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του ΧΙV παραρτήματος της από 10.02.1947 Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ συμμάχων και του Ιταλικού κράτους.

Η Ι.Μ. Πάτμου ούσα κυρία της νησίδας Τραγονήσι με το Χρυσόβουλο, παραχώρησε εθιμικό δικαιώματι στον Δήμο Πάτμου μόνο βόσκημων και όχι σπόριμων εκτάσεων της νησίδας σε δημότες της, ώστε να εξασφαλίζονται έσοδα στο Δήμο για την πληρωμή δασκάλων και γιατρών.

Μέχρι το 2010 το εθιμικό δίκαιο τηρείτο από το Δήμο της Πάτμου. Από κει και μετά ο Δήμος παραβλέποντας το εθιμικό δίκαιο ενοικίαζε και τα σπόριμα.

Είναι γνωστό ότι, από την 1.1.1949 στα κτήματα των Ιερών Μονών της Δωδεκανήσου, άρα και στα κτήματα της Ι.Μ.Πάτμου εφαρμόζονται αναλόγως οι ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις του α.ν.1539/1938 περί προστασίας δημοσίων κτημάτων.

Από τις 129-1915 και στο εξής τα ακίνητα των ιερών μονών δεν υπόκεινται σε χρησικτησία αλλά και σε κάθε περίπτωση, η Ι.Μ. Πάτμου απολαμβάνει της προστασίας των αρ.17, του Συντάγματος του 1952 για το προ του 1974 χρόνο) και του α.ν. 1539 /1938, ώστε ούτε ο εναγόμενος Δήμος Πάτμου, ούτε οποιοσδήποτε τρίτος θα ηδύνατο να αποκτήσει έναντι αυτής την κυριότητα, νομή και κατοχή επί της νησίδας του Τραγονησίου.

Να θυμίσουμε επίσης ότι με την υπ αριθμ. 45/2018 απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Κω επί της από 8-3-2017 (217/ΠΤ 24/2017) κτηματολογικής αγωγής του Δημοσίου κατά του Δήμου Πάτμου κυρίας παρεμβάσεως της Ι.Μ. Πάτμου κατά και των δύο Δήμου και Δημοσίου, αναγνωρίστηκε η Ιερά Μονή ως αποκλειστική κυρία του επιδίκου ακινήτου στη θέση Γερανός Πάτμου και διατάχθηκε η σχετική διόρθωση .

Όπως καταδείχθηκε και στις παραπάνω αποφάσεις για τις αγωγές, η νήσος Πάτμος και μεταξύ αυτών και η νησίδα Τραγονήσι, δεν ανήκαν ποτέ στο ιταλικό κράτος αλλά ούτε και στο ελληνικό δημόσιο αλλά στην Ι.Μ.Πάτμου και επειδή η πρώτη εγγραφή στο κτηματολόγιο που εμφανίζεται ως ιδιοκτησία του Δ.Πάτμου με αιτία το νόμο (αρ. 18/1 περ. η΄ ν 3800/1957 είναι ανακριβής και εσφαλμένη, η Ι.Μ. Πάτμου προβαίνει στην αγωγή ώστε να διορθωθεί η πρώτη αυτή εγγραφή που καθιστά το Δήμο Πάτμου κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής δωρεάν από το ελληνικό Δημόσιο και να καταβάλει ο Δήμος την δικαστική δαπάνη και την αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων.

Σύμφωνα με διακήρυξη για τα σπόριμα ο Δήμος Πάτμου θα εξέταζε στις 2 Απριλίου 2021 τις προσφορές πλειοδοτών   μεταξύ αυτών και του Τραγονησίου. 

Μετά από την αγωγή της Ιεράς Μονής που παρεδόθη στο Δήμο πριν τις 2 Απριλίου θα ενημερωθούμε σύντομα  αν έγινε ή όχι ο διαγωνισμός.  

patmostimes.gr

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin