Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Ἀρχιερεῖς μετά βαθυτάτης λύπης ἀγγέλλουσι τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ἡ Ἐξόδιος αὐτοῦ Ἀκολουθία ψαλήσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Δευτέραν, 12ην Ἀπριλίου 2021, καί ὥραν 12:00 μεσημβρινήν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί ἹερᾶςΣυνόδου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin