Νέος Κώδικας Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων στην Εκκλησία της Ελλάδος

Του Επαμεινώνδα Μανδρώνη

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αρ. φύλλου 57/τ.Α΄/ 12-4-2021) ο Κανονισμός 327/2021 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, περί νέου Κώδικα Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων.

Στην ουσία ο Κανονισμός τροποποιεί και συμπληρώνει άρθρα του παλαιού Κώδικα (υπ. αρ. 5/1978) όσον αναφορά την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Ιερά Σύνοδος προέβη στην έκδοση του νέου Υπαλληλικού Κώδικα λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υπαλληλικού καθεστώτος των εργαζομένων στα εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ., καθ΄ όσον ο Κώδικας του 1978 είχε σε πολλά άρθρα του αδρανήσει και η υπηρεσιακή κατάσταση των εκκλησιαστικών υπαλλήλων ρυθμιζόταν κατά αναλογία από άρθρα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin