ΙΣΚΕ: Αδυναμία επικοινωνίας και εξυπηρέτησης από τον ΕΦΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με θέματα της αρμοδιότητάς του.

1) Ενημερώνει τα μέλη του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος ότι σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 4807/11.06.2021 (ΦΕΚ Α’, αρ. φ. 96 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων…..) παρατείνεται η θητεία του
παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2021.
2) Καλεί τους Κληρικούς όλων των Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας να συσπειρωθούν γύρω από το μοναδικό αντιπροσωπευτικό συλλογικό τους όργανο και τα μέλη να είναι ταμειακώς εντάξει, ώστε να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές, οι οποίες θα δρομολογηθούν με τη λήξη της
θητείας του παρόντος Δ. Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό του Ι.Σ.Κ.Ε. Προς εξυπηρέτηση των αδελφών Κληρικών, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης και ηλεκτρονικής τακτοποίησης των υποχρεώσεών τους μέσω του επίσημου ιστότοπου του Ι.Σ.Κ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://iersynklellados.blogspot.com/
3) Μεταφέρει τις φωνές διαμαρτυρίας των μελών του για την αδυναμία επικοινωνίας και εξυπηρέτησης από τον Ε.Φ.Κ.Α. και την καθυστέρηση απονομής των κυρίων συντάξεων, που ξεπερνά τον 1,5 χρόνο.
4) Δηλώνει πάντοτε έτοιμο να καταθέτει τις απόψεις του Ι.Σ.Κ.Ε. για θέματα που αφορούν τον εφημεριακό Κλήρο, εάν και εφόσον καλείται στις αρμόδιες επιτροπές της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin