Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Ἐκ  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἀνακοινώνεται ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΔΝΡΟΣ, τήν 30ην Αὐγούστου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Πατρός Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν εἰς τήν Πατρίδα μας ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καί τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν, δέν θά ἑορτάση τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ.

    Εὐχαριστεῖ δέ ὅλους τούς ἀνθρώπους διά τήν ἐκτίμησιν πού ἔχουν πρός τό πρόσωπόν του καί καρδιακά εὔχεται καί ἐκτενῶς προσεύχεται νά ἔχουν ὅλοι διά πρεσβειῶν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, πλούσια τά ἐλέη καί τίς δωρεές τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin