Καθιέρωσις εἰκόνος τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου Δέρκων στήν Πάτρα

Στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων, τό Σάββατο 27.11.2021 (ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων τῆς Ἀχαΐας γίνεται, τήν Κυριακή πρό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου), καθιερώθηκε, (ἐχρίσθη δηλ. μέ ἃγιο Μύρο καί ἀνεγνώσθη ἡ εἰδική εὐχή,) ἡ πρώτη ἱερά εἰκών τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων, ὁ ὁποῖος ἐσχάτως κατετάγη στάς δέλτους τῶν Ἁγίων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

          Ὁ μέγας αὐτός τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλλάδος ἀνήρ, ἐγεννήθη στή Ζουμπάτα Πατρῶν, ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας εἰς διαδοχήν τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἀνανίου, ὓστερα ἐτοποθετήθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Βιδύνης (Μητρόπολις τῆς Βουλγαρίας) καί τέλος Μητροπολίτης Δέρκων τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπ’ ὃπου καί μαρτυρικῶς ἐτελειώθη δι’ ἀγχόνης ὑπό τῶν Τούρκων στίς 3 Ἰουνίου 1821, ἀφοῦ ἐνωρίτερα εἶχε ὑποστεῖ ποικίλας βασάνους καί μαρτύρια στίς φρικτές φυλακές ὃπου εἶχε ριφθεῖ μέ ἂλλους Ἀρχιερεῖς. Προσέφερε πολλάς καί μεγάλας ὑπηρεσίας γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τό Γένος καί ὑπῆρξε σύμβουλος τῶν Πατριαρχῶν, κυρίως τοῦ Ἁγίου, ἐπίσης Ἐθνοϊερομάρτυρος, Γρηγορίου τοῦ Ε’.

          Ἡ ὃλη τελετή ἦτο ἐξόχως συγκινητική, μάλιστα συνδυασμένη μέ τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας κατά τά μαῦρα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς καί κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἡ τελετή πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῶν ἱερῶν Πρωτοκλητείων καί τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

          Στήν γενέτειρα τοῦ Γρηγορίου, Ζουμπάτα Πατρῶν, μερίμνῃ τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου ἒχει τοποθετηθῆ ἡ προτομή του καί κατ’ ἒτος γίνονται λαμπρές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν του, σέ συνεργασία μέ τόν πολιτιστικό Σύλλογο Μοίρα- Ζουμπάτας «Ἡ Θάνα».

          Ἢδη ἑτοιμάζονται τά σχέδια, ὣστε νά ἀνεγερθῇ Ἱερός Ναός πρός τιμήν του στόν χῶρο κοντά στήν προτομή του. Ἑτοιμάζεται ἐπίσης καί ἡ ἀσματική του Ἀκολουθία, ἀπό τόν ὑμνογράφο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, π. Ἀθανάσιο Σιμωνοπετρίτη.

          Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στούς Ἐκπαιδευτικούς ὃλων τῶν βαθμίδων τούς ὁποίους εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά τους στήν παιδεία καί τήν κοινωνία μας. Σημειωτέον ὃτι ὁ Ἑσπερινός αὐτός εἶναι ἀφιερωμένος ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, στούς Ἐκπαιδευτικούς ὃλων τῶν βαθμίδων.

          Εἰδικά ἒκανε λόγο ὁ Σεβασμιώτατος, γιά τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν τό ὁποῖο ἱδρύθη στίς 30 Νοεμβρίου 1964 καί συμπληρώνει ἐφέτος 57 χρόνια λειτουργίας καί πνευματικῆς ἀκτινοβολίας. Ἒχει δέ ὡς ἒμβλημά του τόν Ἁγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα φέροντα τόν χιαστό σταυρό του.

          Ἐν συνεχείᾳ ἀνέγνωσε τά ὀνόματα  τῶν πέντε πρώτων εἰσαχθέντων στά Α.Ε.Ι. φοιτητῶν ἀπό τά Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν τούς ὁποίους ἐκάλεσε νά παραλάβουν τόν ἒπαινον καί τά βραβεῖα ἀπό τήν ἱερά καί Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν.

          Οἱ βραβευθέντες εἶναι οἱ ἑξῆς:

          α) Νταλαπέρα Ἀγγελική τοῦ Δημητρίου, μέ ἀριθμό μορίων, 19.667.

          β) Τσοῦλος Θεόδωρος τοῦ Ἀντωνίου, μέ ἀριθμό μορίων, 19.400.

          γ) Λιαρομμάτη Ἰλεάνα τοῦ Δημητρίου, μέ ἀριθμό μορίων, 19.360.

          δ) Κακαβᾶ Δανάη τοῦ Ἰωάννου, μέ ἀριθμό μορίων, 19.485.

          ε) Δημακοπούλου Παναγιώτα τοῦ Νικολάου, μέ ἀριθμό μορίων 18.935.

          Ἐπίσης ἐβράβευσε τόν φοιτητή τῆς Θεολογίας, ἀπόφοιτον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, Νικόλαο Ταρσινό, διότι σέ πανελλήνιο διαγωνισμό γιά τό καλύτερο ποίημα, γιά τά 200 χρόνια ἀπό τό 1821 ἒλαβε τό πρῶτο βραβεῖο.

Διαβάστε ακόμα