Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Ντέσμοντ Τούτου

Ἐν βαθείᾳ συγκινήσει ἐπληροφορήθημεν τὴν ἐκδημίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας Ντέσμοντ Τούτου, ὅστις κατὰ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς του ἀπέδειξε περίτρανα πῶς θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ζωή τοῦ Ἐπισκόπου πρὸς χάριν τοῦ ποιμνίου του.

Ὁ μακαριστός, παρέμεινε γνωστός διὰ τοὺς ἀγῶνας του ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἀφρικανῶν καὶ τῆς συμφιλίωσης τῶν λαῶν, ὄχι μόνον τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς ἀλλὰ ὁλοκλήρου τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου. Μὲ τὴν ρητορική καὶ τὰ πύρινα κηρύγματά του ἀγωνίσθηκε νὰ ἐπικρατήσει ἡ δικαιοσύνη καὶ νὰ καταριφθεῖ τὸ «ἀπαρχάϊντ» στὴ χώρα του, ἐνῶ θὰ μείνει στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ὡς ὁ κορυφαῖος ὑπέρμαχος τῆς εἰρηνικῆς συμφιλίωσης τῶν λαῶν, τῶν ἴσων εὐκαιριῶν καὶ τοῦ δικαιώματος τῆς παιδείας ἐξίσου σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως χρώματος καὶ φυλῆς. Γιὰ τοὺς ἀγῶνες του αὐτοὺς ἔλαβε τὸ βραβεῖο Νόμπελ Εἰρήνης, ἐνῶ τὸ ὄνομά του θὰ μείνει γιὰ πάντα δίπλα στὸ ὄνομα τοῦ Νέλσον Μαντέλα μὲ τὸν ὁποῖον γιὰ χρόνια ἦταν συνοδοιπόροι καὶ συναγωνιστές.

Προσευχόμεθα ὁ Θεός νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχήν του καὶ νὰ παρηγορεῖ τὸ ποίμνιό του καὶ τοὺς οἰκείους του, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναδείξει ἕναν ἀντάξιό διάδοχό του. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!

† Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin