Συλλυπητήρια Πατριάρχη Αλεξανδρείας για τον Κάρολο Παπούλια

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ

Πρὸς

τὴνἘρίτιμον

κ.Μαίη Πάνου Παπούλια

ΕἰςἈθήνας

Πληροφορηθέντεςμετὰ λύπης τὴνπρὸς Κύριον ἐκδημίαντοῦ πρώην Προέδρου τῆςἙλληνικῆς Δημοκρατίαςκαὶ συζύγου ὑμῶν, ἀειμνήστουΚαρόλου Παπούλια, πολιτικοῦἀνδρόςσφραγίσαντοςδιὰτῆς παρουσίας του τὴνσύγχρονονἱστορίαντῆςἙλλάδοςἀλλὰκαὶδιὰτὴνἐν γένει προσφοράν του πρὸςτὸΠαλαίφατον, ἈποστολικὸνκαὶΠρεσβυγενὲςΠατριαρχεῖονἈλεξανδρείας, διά τοῦ παρόντος ΠατριαρχικοῦἩμῶν Γράμματος, σπεύδομενὅπωςἐκφράσωμενὁλοθύμους συλλυπητηρίους εὐχάςπρὸςὑμᾶςπροσωπικῶςἀλλὰκαὶπρὸςἅπαντατὸνἙλληνικὸνΛαόν.

Μετά συγκινήσεωςἐνθυμούμεθαὅτετὸ 2006 κατὰτὰἐπίσημαἐγκαίνιατοῦΠατριαρχικοῦἡμῶνΟἴκου, παρέστη ὡς Πρόεδρος τῆςἙλληνικῆςΔημοκρατίας, ὁποίανἰδιαιτέραντιμὴνκαὶ λαμπρότητα προσέδωκε ἡ παρουσία τοῦἀειμνήστου Καρόλου Παπούλια!    

Προσευχόμεθαἐκτενῶςὅπως ὁ Κύριος τῆςζωῆςκαὶτοῦ θανάτου κατατάξητὴνψυχὴναὐτοῦἐνχώρᾳ ζώντων, ὑμῖνδὲκαὶτοῖςφιλτάτοιςὑμῶν τέκνοις, ἀποστείλῃπλουσίαντὴνπαρηγορίαν του.

Εἵη ἡ μνήμη αὐτοῦαἰωνία!

Διάπυρος πρὸςΘεὸνεὐχέτης


† Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείαςκαὶ πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin