Διαμαρτυρία φοιτητών της Α.Ε.Α.Θ. προς την Υπουργό Παιδείας

Ύστερα από το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2021 από τη Βουλή των Ελλήνων κατόπιν εισήγηση της Υπουργού Παιδείας κας. Νίκης Κεραμέως, σε συνεννόηση, βέβαια, και με την Εκκλησία. Όπως ήδη γνωρίζετε, η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Α.Ε.Α.Θ.) κλείνει την 31η Αυγούστου, ύστερα από 15 συνεχή έτη λειτουργίας. Οι φοιτητές των 2 προγραμμάτων σπουδών της Α.Ε.Α.Θ., Ιερατικών Σπουδών και Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, βρίσκονται σε απόγνωση για το μέλλον τους.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

“Άρθρο 216

Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

1 α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργούν οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) Αθηνών και η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος παύει η λειτουργία των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων και λήγει η θητεία των μελών των Ακαδημαϊκών Συμβουλίων, των Προέδρων και των Διευθυντών Σπουδών των Προγραμμάτων τους.

β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α Βελλάς Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης μεταφέρονται και συγχωνεύονται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών, στο οποίο λειτουργούν εφεξής. Μετά τη μεταφορά και συγχώνευσή τους, όργανα διοίκησης του ενιαίου Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών είναι τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Α. Αθηνών. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου (Α.Ε.Σ.), ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα που ανακύπτουν από τη μεταφορά και συγχώνευση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, την κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά, κατανομή, ανακατανομή των θέσεων του τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της βαθμολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εκτός από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 3. γ) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών, στο οποίο λειτουργεί εφεξής. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, στο οποίο λειτουργεί εφεξής. Τα Προγράμματα Σπουδών που συγχωνεύονται συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήψη πτυχίου των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών υπό την επιφύλαξη της παρ. 3. Μετά τη μεταφορά και συγχώνευση τους, όργανα διοίκησης των Προγραμμάτων Σπουδών των προηγούμενων εδαφίων είναι τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Α. Αθηνών και της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, αντίστοιχα. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα που ανακύπτουν από τη μεταφορά και συγχώνευση των Προγραμμάτων Σπουδών των προηγούμενων εδαφίων, την κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά, κατανομή, ανακατανομή των θέσεων του τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της βαθμολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εκτός από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 3“.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί κανένα Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τη συγχώνευση της Ακαδημίας.

Είμαστε στο μήνα Μάιο. Ιούνιο αρχίζει η εξεταστική και Αύγουστο κλείνει η σχολή.

Πότε θα το μάθουμε;

Εμείς, οι φοιτητές της Α.Ε.Α.Θ., εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αγωνία μας σχετικά με το τι θα γίνει από τον Σεπτέμβριο.

Ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε μία κρίση που έγινε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, και δε γνωρίζουμε το μέλλον μας.

Δεν είμαστε από πλούσιες οικογένειες.

Είμαστε από οικογένειες του μεροκάματου και της δουλειάς.

Δεν μπορούμε όλοι να μετακομίσουμε στην Αθήνα για να τελειώσουμε τις σπουδές μας.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, και πιο συγκεκριμένα την Υπουργό κα. Κεραμέως και τον Υφυπουργό για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Συρίγο, να μας δώσουν διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την συγχώνευση με την Αθήνα.

Έχουμε ήδη αποστείλει επιστολή προς την κα. Υπουργό, η οποία και επισυνάπτεται.

Αναμένουμε μία απάντηση από τους αρμόδιους!  

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γραμματέας

Θεολόγου Σωτήριος                                                                    Πατσιαλάς Ανέστης

Διαβάστε ακόμα