“Δεῦτε πάντα τά ἔθνη”

Τόν πανορθόδοξο καί οἰκουμενικό του χαρακτῆρα ἀνέδειξε τήν 23ην Σεπτεμβρίου 2022 τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου στήν Χίο,         ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 4ου αἰῶνος, ὅπου εὑρίσκονται οἱ τάφοι τῶν πρωτομαρτύρων Ἰσιδώρου καί Μυρόπης.

Στόν ἱερό καί ἁγιασμένο αὐτό χῶρο, ἕνα ἀπό τά ἀρχαιότερα μνημεῖα τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐβάπτισε τόν μέχρι σήμερα Μεθοδιστή κ. Joel Whitehead δίδοντας του τό ὄνομα Ἰωάννης – Ἰσίδωρος.                                     Ὁ κ. Whitehead εἶναι ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Propelle Club καί εὑρίσκεται στήν Χίο στά πλαίσια τοῦ 21ου Συνεδρίου τῆς NAVIGATOR.

“Τό ἱερό αὐτό γεγονός, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος Χίου, δεικνύει τήν ὑλοποίηση τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ: «μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγ. Πνεύματος». Εἶναι μία ἰσχυρή μαρτυρία ὅτι μέσα σέ ἕνα κόσμο συγκρούσεων, πολέμων, ἀδικίας, ἀνισοτήτων καί κυρίως πνευματικῆς ξηρότητος καί κατ’ ἐπίφαση ἀνοχῆς – ἀποδοχῆς τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τό θέλημα τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πληροῖ, γεμίζει, μέ τόν λόγο τῆς ἀληθείας, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀρετῆς τίς ψυχές πού ἀναζητοῦν ὥστε στήν θέση τῆς ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιοποιήσεως νά ἀναδειχθεῖ ἡ φιλάνθρωπη (=ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ) οἰκουμενικότης, καί νά ἐφαρμοσθεῖ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «καί γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν», ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Μάλιστα μέ τήν συμμετοχή στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο καί καταργεῖ κάθε ἄλλο διακριτό δεσμό αἵματος ὑπερβαίνοντας ἐθνικές, φυλετικές, γλωσσικές, κοινωνικές, οἰκονομικές καί μορφωτικές διακρίσεις.

Στήν κολυμβήθρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑλοποιεῖται ἡ Ἀρχιερατική Προσευχῆ τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦσι καθώς καί ἡμεῖς», ἡ λειτουργική δέηση τῆς Ἐκκλησίας «ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,….καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» καί ἡ Παύλειος διδαχή «οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος, οὐδέ Ἕλλην,…πάντες γάρ εἷς ἐσμέν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»”.

Στήν συνέχεια τά μέλη τοῦ Συνεδρίου τῆς NAVIGATOR  μετέβησαν στήν «παρά θῖν’ ἁλός» εὑρισκομένη καί πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Μυρσινιδίου στόν Βροντάδο, ὅπου ἐτελεῖτο ἡ Ἱερά Ἀρχιερατική Ἀγρυπνία, καί πρό τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Χίου, Ποιμενάρχης τῆς κατ’ ἐξοχήν ναυτικῆς Μητροπόλεως καί γιός ναυτικοῦ ὁ ἴδιος, ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ τῶν Συνέδρων, οἱ ὀποῖοι προσκύνησαν τήν θαυματοργή Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης καί ἔλαβαν τήν εὐλογία ἀπ’ τήν Ἱ. Μονή.

Ἀποστολικές στιγμές λουσμένες στό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν προστασία τῆς Παναγίας, πνευματικές εὐκαιρίες, τίς ὁποῖες ἔχει ὑπαρξιακά ἀνάγκη περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά σήμερα ὁ κόσμος μας.

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin