Όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τολμούσε να αντιμετωπίσει την θεομπαιξία

Του Ιωάννου Π. Μπουγά, Θεολόγου

Κατά την δεκαετία 1960—1970 συγκλόνισε το πανελλήνιο και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Εκκλησία της Ελλάδος η δράση της γνωστής οραματίστριας «Αγίας Αθανασίας του Αιγάλεω». Μιας γυναίκας με θρησκευτική παραληρηματική δραστηριότητα, η οποία εξαιτίας της δερματοστιξίας, εξαπατούσε τους ευσεβείς πιστούς με την ευσεβοφάνειά της και την ψεύτικη θαυματουργική της δύναμη. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσει μιάν ιδιότυπη φατρία με τη συμβολή εκκλησιαστικών και πολιτικών ανδρών και έτσι να εκμεταλλεύεται τους αγαθούς πιστούς.

   Μετά από αρκετά χρόνια δράσης της οραματίστριας αυτής η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τόλμησε και δεν φοβήθηκε τους όποιους υποστηρικτές τής κας Αθανασίας τής μάγισσας, διεξήγαγε εκκλησιαστική ανάκριση, διαβίβασε το σχετικό πόρισμα στις αρμόδιες κρατικές αρχές και απέστειλε στο λαό εγκύκλιο με την οποία καταδίκαζε το νευροψυχοπαθολογικό αυτό άτομο, προέτρεπε μάλιστα τους πιστούς να αποφύγουν κάθε σχέση μαζί της και με τους οπαδούς της τονίζοντας ότι η κα αυτή ευρίσκεται εκτός Εκκλησίας. Σύνοδος που έδειξε ότι η Εκκλησία δεν φοβάται κανένα υψηλά ιστάμενο παράγοντα και οτιδήποτε αποτελεί καρκίνωμα στο σώμα της το εκβάλει και δεν αφήνει να μολύνεται και το υπόλοιπο σώμα.

   Στις 3-11-1967 λοιπόν σε όλες τις Ελληνικές εφημερίδες δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, που ήταν στηριγμένη στο πόρισμα του εκκλησιαστικού ανακριτή και στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων τα εξής: «Πρόκειται περί επιτηδείας αργύτιδος. Χωρίς να έχη ουδεμίαν απολύτως πνευματικότητα, παρουσιάζεται ως συνομιλούσα με την Παναγίαν και λαμβάνουσα αποκαλύψεις παρά του Θεού. Ψυχονευρωτική, με έκδηλον θρησκευτικόν παραλήρημα, αποκαλεί τον εαυτό της «φώς του Κόσμου». Κηρύσσει ότι «όσων πιστεύουν εις αυτήν θα συγχωρηθούν αι αμαρτίαι των». Απειλεί δε τους μη πιστεύοντάς την με κόλασιν και τα τοιαύτα. Παρουσιάζει έντονον δερμογραφισμόν, γνωστήν επιστημονικώς νόσον, και εξαπατά και εκμεταλλεύεται το θρησκευτικόν συναίσθημα των απλοϊκών χριστιανών. Λυμαίνεται ολόκληρον την Αττικήν. Συσσωρεύει άφθονα χρήματα και ζή πολυδάπανον ζωήν, μετά κύκλου τυφλών οπαδών της. Κατέστη ως εκ τούτου πέτρα σκανδάλου δια πάντα υγιώς σκεπτόμενον χριστιανόν. Προς περιφρούρησιν των χριστιανών εκ της αργυτικής δράσεως της Αθανασίας Κρικέτου απεφάσισεν η Ιερά Σύνοδος να θέση υπ’ όψιν των αρμοδίων Αρχών τον σχηματισθέντα φάκελλον με την παράκλησιν όπως εφαρμοσθούν οι κείμενοι νόμοι και τεθή ούτω τέρμα εις την σκανδαλώδη δραστηριότητα της αργύτιδος του Αιγάλεω».

   Με τον τρόπο αυτό η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεκαετίες πριν αντιμετώπισε το φαινόμενο της θαυματοποιίας, της απάτης σε βάρος πιστών, της καταργήσεώς της εκκλησιαστικής τάξης και τυπικού, την τέλεση μαγικών πράξεων στο όνομα του Χριστού, της Εκκλησίας και των συμβόλων της. Η απόφαση αυτή έχει διαχρονική αξία και ισχύ διότι φαινόμενα σαν της «Αγίας Αθανασίας του Αιγάλεω» υπάρχουν στην Ελλάδα στην αρχή του 21ου αιώνα, αφού επιτήδειοι αργύτες εξαπατούν τους αγαθούς πιστούς και σπιλώνουν το όνομα της Εκκλησίας.

   Τότε η Ιερά Σύνοδος προφητικά για κάθε απατεώνα κληρικό ή λαϊκό, που εκμεταλλεύεται την πίστη των χριστιανών είπε ότι: εξαπατά και εκμεταλλεύεται, Λυμαίνεται, Συσσωρεύει άφθονα χρήματα και ζή πολυδάπανον ζωήν, μετά κύκλου τυφλών οπαδών, κατέστη πέτρα σκανδάλουΣήμερα;

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin